BM BodemManagement steunt actie tegen MS

Sympathieke en sportieve actie om geld in te zamelen voor meer MS-onderzoek.

Duizenden deelnemers beklimmen op zaterdag 9 juli aanstaande de trappen van de Amsterdam ArenA. Niet om een plaatsje te zoeken en vanaf de tribune een voetbalwedstrijd te bekijken, maar om mee te doen aan ArenA MoveS, een evenement in de strijd tegen MS. Ook bootcampen op het hoofdveld van Ajax staat op deze sportieve dag op het programma.

ArenA MoveS is een initiatief van MoveS, dat zich door middel van verschillende jaarlijkse evenementen, zoals Klimmen tegen MS en de MS Hackathon, inzet voor een wereld zonder MS. Bij ArenA MoveS is gekozen voor traplopen omdat dit voor mensen met MS niet vanzelfsprekend meer is. Tijdens de bootcamp word je uitgedaagd om je fysieke grenzen te verleggen met onnatuurlijke tegenstand, net zoals mensen met MS elke dag worden tegengehouden in de meest normale activiteiten.

BM BodemManagement steunt dit mooie initiatief van harte en wenst de deelnemers enorm veel succes toe met het beklimmen van de 5000 traptreden! 

BM BodemManagement BV ontvangt waardering veiligheidsgedrag Shell

Winnaar LCSC Award 1e kwartaal 2016

BM BodemManagement BV ontvangt waardering veiligheidsgedrag Shell

Op 19 april jl. heeft BM BodemManagement de LCSC 1e kwartaal Award 2016 ontvangen uit handen van Jeroen Meisters directeur van RSK Netherlands. Deze award heeft betrekking op erkenning en waardering voor uitstekend veiligheidsgedrag op Shell locaties.

BM BodemManagement heeft aangetoond dat zij veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Tijdens terreinopname, i.v.m. een aanbesteding voor Shell, werden verschillende onveilige situaties geconstateerd en gemeld bij RSK. Door oplettendheid en verantwoordelijkheidsgevoel, werden medewerkers geattendeerd op de mogelijke gevaren en konden hierdoor tijdig maatregelen nemen om hun werkzaamheden veilig uit te voeren en zo bij te dragen aan GOAL ZERO.

BM BodemManagement begrijpt wat veilig werken inhoudt en wil aan de strenge eisen van Shell voldoen. Aandacht voor veilig werken is nodig want risico’s worden snel onderschat. “Eventjes een werkplaats op lopen zonder helm, hesje of beschermende kleding, eventjes wat afval opruimen zonder te weten of er schadelijke stoffen vrijkomen; zodra ‘eventjes’ om de hoek komt kijken, wordt het gevaarlijk,”. “Mensen handelen vaak onbewust en op basis van ervaring. ‘Dat doen we al tien jaar zo’ hoor je vaak. Of ze vinden het klusje te klein om veiligheidsmaatregelen te nemen. Maar onnadenkend handelen is te gevaarlijk in ons werkveld. De instelling van BM is daarom: Doe het veilig of doe het niet!

 

Erosie van verweerde asbestdaken veroorzaakt bodemverontreiniging

In 45% van de gevallen is er een direct gevaar voor de gezondheid!

Erosie van verweerde asbestdaken veroorzaakt bodemverontreiniging

Op tweehonderdduizend locaties in Nederland is de bodem rond agrarische bedrijven en fabrieken 'ernstig verontreinigd' met asbest. In de helft van de gevallen is de vervuiling zo fors dat die een direct gevaar vormt voor de volksgezondheid. Deze locaties moeten met spoed worden gesaneerd.

Dit bericht stond enige tijd gelden in Trouw.

De grootschalige asbestverontreiniging wordt veroorzaakt door de erosie van oude asbestdaken die niet voorzien zijn van een goot. Door de weersinvloeden laten de kankerverwekkende asbestvezels los van de golfplaten, en die verdwijnen met het regenwater in de bodem. Rond de gebouwen met asbestdaken is de bodem tot één meter van het pand en tot een diepte van tien centimeter vervuild.

Asbestdaken zelf zijn vanaf 2024 in Nederland verboden. De eigenaren zijn verantwoordelijk voor het verwijderen van het kankerverwekkende asbest, maar kunnen wel gebruik maken van een subsidiepot van in totaal 75 miljoen euro. De sanering van de bodem valt niet onder deze regeling.

Omdat buitenlandse rapporten wijzen op toenemende erosie van de ouder wordende asbestpanelen, lieten Gelderland en Overijssel in mei 2014 onderzoek doen naar twintig locaties met asbestdaken die vóór 1980 zijn gebouwd, geen dakgoot hebben én waarbij de bodem naast het dak onverhard is. Grondmonsters wezen uit dat op alle locaties in meer of mindere mate asbestvezels aanwezig waren. In 45 procent van de gevallen was er sprake van 'ernstige verontreiniging', in nog eens 45 procent van de gevallen levert de asbestvervuiling direct gevaar op voor de volksgezondheid. Deze moet met spoed opgeruimd worden. 

Nederland telt ongeveer 135 miljoen vierkante meter asbesthoudende daken en gevelbeplating. In de agrarische sector zijn 85.000 daken aanwezig, waarvan slechts 20 procent is voorzien van een waterafvoer. Daarnaast zijn er zo'n 600.000 asbestdaken op fabrieken en woningen, waarvan 90 procent is voorzien van een goot. Omdat één dak doorgaans aan twee kanten afwatert, wordt uitgegaan van in totaal 250.000 zogeheten inspoellocaties, waar vervuild regenwater de grond in sijpelt.

Bent u bezitter van een gootloos asbestdak, dan kan BM u helpen om het probleem in kaart te brengen en op te lossen.

Subsidie op dumpingen drugsafval.

Tot maximaal 50% van de saneringskosten.

In natuur- en agrarische gebieden, maar ook in de kom van dorpen en steden, wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het gaat daarbij om zeer gevaarlijke stoffen die de gezondheid schaden en ons leefmilieu in gevaar kunnen brengen. Dit afval zit vaak in plastic tanks, jerrycans en gascilinders, maar er wordt ook op andere manieren afval gedumpt. Het merendeel van de dumpingen van drugsafval vindt plaats in Zuid-Nederland.

De veroorzaker van een drugsdumping is vaak niet te achterhalen. Hierdoor brengt het opruimen van drugsafval vaak een financiële last mee voor landeigenaren en overheden.

Het Rijk stelt voor de jaren 2015, 2016 en 2017 ieder jaar landelijk €1 miljoen beschikbaar in de vorm van een subsidieregeling, om die last te verlichten. Dit geld wordt verdeeld over de provincies, op basis van het aantal bij de politie gemelde dumpingen. Gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die in 2015 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval, kunnen een subsidieaanvraag indienen. Deze subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte opruimkosten.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Nieuwe onderzoeksnormen voor asbest in bodem en puin

Tot 1 augustus 2016 moet u kiezen tussen het oude of nieuwe protocol.

Nieuwe onderzoeksnormen voor asbest in bodem en puin

Asbest kan gevaarlijk zijn. Onderzoek naar de aanwezigheid van asbest is daarom door de overheid strak gereguleerd.

De eisen waaraan onderzoek naar asbest in bodem en in bouw- en sloopafval moet voldoen, zijn vastgelegd in verschillende documenten, die worden beheerd door NEN en SIKB. Discussies over de inrichting van het asbestonderzoek leiden nu tot aanpassing van de eisen.

In augustus 2015 zijn nieuwe versies van NEN 5707 en NEN 5897 voor asbestonderzoek gepubliceerd.

NEN 5707 beschrijft de werkwijze voor de uitvoering (inspectie en monsterneming) van onderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van asbest in bodem. De NEN 5897 beschrijft het asbestonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat.

De Rijksoverheid streeft ernaar om de wijzigingen in de normdocumenten en protocollen in één keer uniform in de wet te verankeren, bij voorkeur via de eerstvolgende wijziging van de Regeling bodemkwaliteit, op 1 juli 2016. 

Ten aanzien van de wijze waarop op asbest onderzocht moet worden geldt nog tot augustus 2016 dat zowel via de oude als de nieuwe NEN-normen mag worden onderzocht.

Totdat de wetgeving definitief is aangepast wordt geadviseerd om voorafgaand aan het uitvoeren van asbestonderzoek in overleg met opdrachtgever en bevoegd gezag te bespreken of het onderzoek volgens de nieuwe NEN-normen mag worden uitgevoerd.

Nieuwe website voor BM BodemManagement!

Totaaloverzicht van wat BM voor u kan betekenen.

Nieuwe website voor BM BodemManagement!

We zijn erg blij met onze nieuwe website die een nog beter overzicht geeft van wat BM BodemManagement als professioneel bodemsaneerder voor u kan betekenen. De professionele ontwikkeling van ons saneringsbedrijf krijgt nu ook vorm op het world-wide-web.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen; met trots verwijzen we u door naar: www.bmbodemmanagement.nl

Subsidie op asbestverwijdering!

Subsidie op verwijdering asbestdaken vanaf 1-1-2016.

Subsidie op asbestverwijdering!

De subsidie is vanaf 1-1-2016 van kracht en zal helaas alleen gelden voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten. Het subsidiebedrag op asbestverwijdering kan maximaal 4,50/m2 bedragen. Asbestverontreiniging in bodem komt helaas niet voor deze subsidie in aanmerking. In sommige gevallen zijn er wel subsidiemogelijkheden voor het verwijderen van asbest uit bodem. Uw asbest vervuiling in bodem moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Meer over de subsidie voor de asbestgolfplaten treft u aan op :

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken

BM verlengt certificatie ISO 9001 en VCA**

Verlenging ISO 9001 en VCA** certificering tot 2019.

Op 22 oktober jl. heeft Eerland Certification het kwaliteit- en veiligheidsysteem van BM BodemManagement kritisch onder de loep genomen. De audits verliepen zeer voorspoedig voor BM en hebben geresulteerd in hercertificering van onze ISO 9001 en VCA** tot januari 2019. De kwaliteit en veiligheid van onze werkzaamheden is dus weer voor lange tijd voor onze opdrachtgevers geborgd.

De hercertificatie van de BRL SIKB 7000, protocollen 7001 en 7004 had reeds eerder dit jaar plaatsgevonden. BM heeft hiermee al haar certificaten overgebracht van de certificerende instelling Kiwa naar Eerland Certification.

BM steunt Sinterklaasbezoek "MHC De Warande"

Bewegen kan ook vooral leuk zijn!

BM steunt Sinterklaasbezoek

BM brengt de jeugd graag in beweging! Dat doet zij door maatschappelijk een steentje bij te dragen aan evenementen van diverse lokale kinderafdelingen van sportverenigingen. Dat bewegen ook vooral leuk moet zijn, is afgelopen woensdag 18 november maar weer eens bewezen. Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten gezelschap bezochten toen met steun van BM Hockeyclub De Warande en bezorgden de jongste jeugd een fantastische middag.  

BM en Eerland Certification starten samenwerking met de BRL7000

BM verlengt BRL SIKB 7000 certificering.

BM en Eerland Certification starten samenwerking met de BRL7000

BM BodemManagement wisselt na 5 jaar van certificerende instelling. Bij heroverweging van de samenwerking kwam Eerland Certification als beste naar voren.

Het eerste certificaat dat door Eerland Certification werd overgenomen was de BRL SIKB 7000 (protocollen 7001 en 7004).

Na succesvolle audits heeft hercertificatie van de BRL SIKB 7000, protocollen 7001 en 7004 plaatsgevonden. Het certificaat is verlengd tot juli 2018. De hercertificatie van het ISO 9001 en VCA** certificaat door Eerland volgt in september van dit jaar.

BM donateur van De Hoogste Wintertijd

BM donateur van De Hoogste Wintertijd

Tijdens het evenement ‘De Hoogste Wintertijd’ is, mede met steun van BM BodemManagement, het mooie bedrag van € 24.202,- voor het project ‘Van FUNdament tot Talent’ ingezameld. Dit bedrag wordt het komende jaar ingezet om jongeren met een lichamelijke beperking kennis te laten maken met wintersport en eventueel door te laten stromen tot een talentgroep.

Contactgegevens

De Kreek 6
4906 BB Oosterhout (NBr)
T 085 273 35 44
F 085 273 35 45
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kwaliteitskeurmerk

Kwaliteitskeurmerk