Arnold van der Knaap:

’Het is zeer prettig werken met BM’

Toen de schoonmoeder van Arnold van der Knaap naar een verzorgingshuis ging, werd het ouderlijk huis te koop gezet. Een probleem: de oude loods achter het huis bevatte asbest en de grond was verontreinigd. Toen een serieuze koper zich aandiende, werd afgesproken de loods te slopen en de bodemvervuiling aan te pakken. Uit de opgevraagde offertes koos Arnold voor BM Bodemmanagement: “Hans had een goed verhaal en zijn offerte was het meest inzichtelijk.”

“We hadden een lastig project, want vooraf was de omvang van de verontreiniging onduidelijk”, vertelt Arnold. Een ingenieursbureau nam monsters en maakte een inschatting. Op basis daarvan zijn voor sloop en sanering offertes aangevraagd, zodat maar één partij de klus uitvoerde. “BM was de enige met een open begroting voor zowel de sloop als de sanering, met een duidelijk overzicht met tarieven. Daardoor wisten we bij hem ontegenzeggelijk waar we aan toe waren als de klus groter zou worden dan de inschatting vooraf,” vertelt Arnold. Achteraf gezien had hij beter het project in twee klussen kunnen splitsen, weet Arnold nu. “Dan hadden we na de sloop de bodemverontreiniging eerst beter in kaart kunnen brengen.”

Onvoorziene zaken
Tijdens het project staken onvoorziene zaken de kop op. Zo bleek niet alleen het dak van de loods asbesthoudend te zijn, maar ook de vloer. “Het vervelende van zo’n onverwachte bevinding is dat het hele werk stil komt te liggen omdat er eerst monsters onderzocht moeten worden.” Toen de loods eenmaal weg was, kwam de tweede tegenslag: de bodemverontreiniging was erger dan verwacht. De vervuilde oppervlakte was twee keer zo groot en bevatte stukken steen en septic tanks. Al deze grond werd uitgegraven en vervangen door een leeflaag zand. Arnold: “De mensen van BM hebben dit allemaal in goede banen geleid. Voor elke verrassing die we tegenkwamen had BM een oplossing. Wel vond ik het jammer dat hij vasthield aan de tarieven uit zijn offerte en geen staffelkorting hanteerde. Vaak is het heel gewoon dat je bij kleine beetjes relatief veel moet betalen, maar dat er bij grotere partijen een soort korting geldt. Die hadden wij graag gezien. Uiteindelijk heeft de klus ongeveer de helft meer gekost dan we vooraf hadden begroot. Dat is veel geld, zeker voor een particulier zoals ik. Ik zou BM adviseren om voortaan staffelkortin in haar offertes op te nemen, dan heeft BM nog meer voordeel ten opzichte van haar concurrenten.”

Het volste vertrouwen
Ondanks de tegenslagen is Arnold zeer te spreken over BM Bodemmanagement. Of hij het bedrijf aan anderen zou aanraden? “Absoluut,” antwoordt hij. “De mensen van BM werken heel georganiseerd. Bij de aftrap van het project hebben zij bijvoorbeeld eerst alle partijen samengebracht, zodat iedereen weet waar hij aan toe is en wat er wordt verwacht.” Een veiligheidskundige vertelde over gevaarlijke aspecten van deze klus en welke maatregelen genomen werden. “Dat schept vertrouwen,” vindt Arnold. “Hoewel zo’n grote klus niet in de koude kleren gaat zitten, heb ik er geen nacht wakker van gelegen.” Arnold vond het prettig werken met BM. “De mensen van BM communiceren goed, zijn helder en duidelijk, en als er een probleem is, staan zij meteen klaar om mee te denken over een oplossing. Bovendien kennen zij het proces goed. De mensen van BM zijn zeer deskundig. Het hele project heb ik het volste vertrouwen in BM gehad.”

>Terug naar ‘klantverhalen’