Gemeente Wijk bij Duurstede

’BM ontzorgt letterlijk’

Bij de gemeente Wijk bij Duurstede werken Tanja Notten en Martien Lodder bij de afdeling gebiedsontwikkeling. Toen ze woningbouw planden op een oud sportveld in het kleine Betuwse dorp Cothen, moest de bodem eerst worden gesaneerd. Er zat een te hoge concentratie bestrijdingsmiddelen (PCB’s) in de grond. Van de vijf gevraagde partijen, kwam BM BodemManagement het beste uit de bus. Tanja: “Hun prijs was goed, hun plan van aanpak nog beter.”

Voorafgaand aan de meervoudige onderhandse aanbesteding hadden Tanja en Martien een lijst met voorwaarden opgesteld. Belangrijke punten hierin waren de grootte van het saneringsbedrijf en de aanwezigheid van de benodigde certificering. Daarnaast lag veel nadruk op communicatie en flexibiliteit. Martien: “We voorzagen dat het project wel eens complex kon worden, want het verontreinigde gebied lag in een klein dorp met maar twee hoofdstraten. Die twee wegen zijn de aders van het dorp: daarover rijdt het verkeer in en uit en fietsen de kinderen naar school. Maar bij de sanering zouden over die wegen ook grote vrachtwagens komen te rijden. We wilden voorkomen dat het project onrust zou brengen onder de bewoners.”

Goede communicatie
“Hans, directeur van BM, begreep dat een dergelijk project wantrouwen en angst oproept bij buurtbewoners,” vertelt Tanja. “De verontreinigde grond was niet gevaarlijk voor de volksgezondheid, maar er liepen wel mannetjes in witte pakken rond. Daar worden mensen achterdochtig van.” De gemeente vroeg om een zorgvuldige aanpak met een open en eerlijke communicatie. Onderlinge afstemming was belangrijk. Tanja: “Daarom hielden we bijeenkomsten met buurtbewoners en gesprekken met scholen. Er zijn voorlichtingsbrieven naar ouders gestuurd en er zijn duidelijke bewegwijzeringen geplaatst. BM heeft hierin een trekkende rol gehad.” De communicatie tussen de gemeente en BM was eveneens voortvarend. “De lijnen met Hans zijn kort. Als er ook maar iets was, hadden we hem snel te pakken om te overleggen en te zoeken naar oplossingen,” vertelt Tanja.

Geen beren op de weg
Tanja en Martien vonden BMs plan van aanpak grondig en gedetailleerd. “Er was goed ingelezen in onze case en meegedacht met onze specifieke situatie,” vertelt Martien. “Het plan was behoorlijk uitgewerkt.” BMs flexibiliteit werd meteen bij de aanvang van het project op de proef gesteld. Het terrein kon niet ingericht worden volgens de planning en het veiligheidsplan. En toen een aantal bomen nog niet gekapt mocht worden vanwege het broedseizoen, moest de hele uitvoeringsplanning om. “Er wordt dan geen tijd verspild aan gedoe,” vindt Martien. “Er worden dan niet direct beren op de weg gezien en er wordt meteen meegedacht in een oplossingen zonder dat die veel extra tijd of geld kostten.” De verontreinigde grond bleek na onderzoek reinigbaar te zijn, terwijl vooraf was ingeschat dat de grond afgevoerd kon worden. Martien: “Als grond reinigbaar is, dan zijn we verplicht dat ook te doen. Dit zorgde voor wat vertraging op het project, maar uiteindelijk is het allemaal goed opgelost.”

Archeologische vondst
Tijdens de graafwerkzaamheden stuitten de werkers op een vrij grote Middeleeuwse nederzetting. Vooraf was bekend dat de kans op iets archeologisch bestond, daarom was er al een archeoloog bij betrokken. Maar de vondst was groter dan verwacht. De archeologen namen het graven over, gebruikmakend van het materieel van BM. Martien: “Natuurlijk zorgt dit soort vondsten voor enig oponthoud. Toch was die nihil. We konden heel vloeiend en soepel doorgaan.”

Ontzorgen, noemt BM haar aanpak. “BM en Hans ontzorgen letterlijk,” stelt Tanja. “Er is begrip dat buurtbewoners ongerust zijn en voor onze rol als gemeente hierin. Onze zorgen zijn letterlijk uit onze handen genomen doordat BM de verantwoordelijkheid als uitvoerend aannemer nam en het hele project in goede banen leidde. Bij een nieuwe aanbesteding nodigen we BM zeker weer uit.”

>Terug naar ‘klantverhalen’