Werkwijze

BM BodemManagement werkt volgens een vaste methodiek en maakt een risico-analyse op basis van een beproefd model. Risico’s worden hierdoor voor onze opdrachtgevers transparant en beheersbaar.

Het werken in verontreinigde grond, of met verontreinigd grondwater staan bij BM centraal, maar niet op zichzelf. Integraal ontzorgen op basis van onze kennis en menselijke betrokkenheid.

Risicogestuurd werken waarbij je geconfronteerd wordt met ‘complexe omgevingsfactoren’. Onze uitdaging is om op die momenten activiteitoverstijgend mee te denken met onze procespartners en het gezamenlijke proces te optimaliseren.

Ons uiteindelijke doel; een 100% tevreden opdrachtgever!

complexe-omgevingsfactoren