Herinrichting boerderij “Hildernisse” Bergen op Zoom

Projectnummer: 10BM1106
Projectnaam: Herinrchting boerderij “Hildernisse” Bergen op Zoom
Opdrachtgever: Stichting Brabants Landschap
Kenmerk opdrachtgever: 21.Ma/102263/102602/110722
Uitvoeringsperiode: September 2010 - Heden
Projectstatus: Onderzoeksfase opgeleverd; Opstellen uitvoeringsplan in uitvoering
Projectomvang: Aanneemsom: € 41.340
Aandeel BM: 100% (Hoofdaannemer)
Tevredenheidsverklaring: Op aanvraag beschikbaar
:

Omschrijving

Werkvelden:

Hildernisse Bergen op Zoom 04