Ontwikkeling Noord-Brabants Museum bodemsanering in archeologische opgraving

Projectnummer: 09BM1010
Projectnaam: Bodemsanering in archeologische opgraving Beurdsestraat ’s-Hertogenbosch
Opdrachtgever: Gemeente ’s-Hertogenbosch (Ingenieursbureau)
Kenmerk opdrachtgever: SB/IB 093371510/100990823
Uitvoeringsperiode: December 2009 – Oktober 2010
Projectstatus: Opgeleverd
Projectomvang: € 294.338 exclusief BTW (Regiewerk) Grondafvoer 4284 ton
Aandeel BM: 100% (Hoofdaannemer)
Tevredenheidsverklaring: Op aanvraag beschikbaar

Omschrijving

Werkvelden:

Noord Brab Museum 03