Anneke van Wieren:

BM streeft naar perfectie!

Anneke van Wieren is veiligheidskundige (SHEQ officer) voor RSK EMN. Zij zorgt ervoor dat mensen in het veld, de ‘cowboys’, veilig werken. Via RSK EMN kwam Anneke in aanraking met BM BodemManagement. “Wij zochten een goede partij die aan alle strenge eisen van Shell voldeed en kwamen uiteindelijk bij BM uit. BM begrijpt wat veilig werken inhoudt. Er wordt een continue inschatting gemaakt: hoe gevaarlijk is het werkveld voor de mensen? Daarop stemt BM haar acties af. Wordt er met giftige stoffen gewerkt, dan neemt BM andere veiligheidsmaatregelen dan wanneer de stoffen relatief onschadelijk zijn.”

Aandacht voor veilig werken is nodig, vertelt Anneke, want risico’s worden snel onderschat. “Eventjes een werkplaats op lopen zonder helm, hesje of beschermende kleding, eventjes wat afval opruimen zonder te weten of er schadelijke stoffen vrijkomen; zodra ‘eventjes’ om de hoek komt kijken, wordt het gevaarlijk,” stelt ze. “Mensen handelen vaak onbewust en op basis van ervaring. ‘Dat doen we al tien jaar zo’ hoor je vaak. Of ze vinden het klusje te klein om veiligheidsmaatregelen te nemen. Maar onnadenkend handelen is te gevaarlijk in ons werkveld. Mijn instelling is daarom: probeer problemen te voorkomen. Dat is BMs instelling ook.”

Goede voorbereiding
Als voorbeeld noemt Anneke het veiligheidsplan dat voorafgaand aan een project wordt gemaakt. Hierover heeft ze vaak met Hans, de eigenaar van BM,  gebrainstormd, want vooraf hier goed over nadenken, bespaart gedoe tijdens het project. Hoe ziet de bouwplaatsinrichting eruit? Waar komen de hekken, waar staat de bouwkeet van de opzichter en waar staan alle machines? “Deze vragen klinken misschien logisch, maar ze zijn essentieel. De keet moet bijvoorbeeld de opzichter zicht bieden op de ingang en op het terrein, maar mag niet het zicht van derden ontnemen.” Ook de omkleedruimten staan in het plan. “Tussen de ruimte waar mensen hun gewone kleding uitdoen en de ruimte waar ze hun werkkleding aandoen, moet een schone sluis zijn zodat giftige stoffen niet van de ene kleding op de andere kunnen komen.”

Persoonlijk en betrokken
Samenwerken met BM BodemManagement betekent veel persoonlijk contact en overleg. “Gaat iets anders dan gepland, dan wordt meteen gebeld om te overleggen,” vertelt Anneke. “Vaak heeft BM al goede oplossingen bedacht, maar staan in hun communicatie open voor nieuwe inzichten en vragen tevens om advies ter verbetering. BM investeert in kennis en kunde. Dat kan Anneke erg waarderen. “Om voor ons en onze opdrachtgever te mogen werken, moesten BMs werknemers een cursus volgen. Hoewel dat een investering vraagt, was dat geen probleem. De mannen stonden er meteen klaar voor.” Anneke vindt dat de medewerkers van BM hun materie goed kennen. “Deze mannen maak je niets wijs, ze weten heel goed waar ze het over hebben. En dat wordt ook verlangt van BMs onderaannemers. BM heeft een zeer hecht team om zich heen verzameld.”

De aanpak van BM schept vertrouwen, vindt Anneke. “Ze houden zich aan de afspraken en zijn open en eerlijk. Als ik onverwacht in de keuken zou komen kijken, dan weet ik dat het goed zit. Er wordt gecheckt en dubbelcheckt. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Dat maakt BM voor mij een fijne en betrouwbare partij om mee te werken. Eigenaar Hans is heel streng, maar hij doet zijn werk met een glimlach.”

Winnaar Shell Award
Anneke vindt BM BodemManagement een voorbeeld voor andere aannemers. Daarom droeg RSK EMN BM voor voor de Shell HSSE (=Health Safety Security and Environment) award. Dit is een prijs die periodiek vanuit Shell wordt uitgereikt aan die onderaannemer die in in het oog springende prestatie heeft geleverd binnen deze aandachtsgebieden. Op 11 april 2013 mocht BM BodemManagement deze mooie award in ontvangst nemen . “Terecht”, vindt Anneke. “Ik word gelukkig van hoe BM werkt. Het streven naar perfectie.” De award is een wisseltrofee. Als je driemaal wint, mag je de award houden. Of BM de trofee ooit zou mogen houden? Anneke: “Ik gun het hem zeker.”

>Terug naar ‘klantverhalen’