Asbest bodem

Asbest bodem verwijderen volgens de BRL SIKB 7000 en de BRL SIKB 7500.
Asbest bodem verwijderen

Bent u geconfronteerd met asbest bodem en weet u niet hoe u dat aan moet pakken? Geen zorgen! BM BodemManagement is een erkend bodemsaneerder die daar een oplossing voor heeft. Wij zijn een expert in het oplossen van complexe asbestvraagstukken. Wij saneren asbest in grond en puin. Als er bij u asbest bodem wordt aangetroffen dan biedt BM BodemManagement uitkomst! Als u ons inschakelt dan krijgt u gegarandeerd de beste saneringsoplossing. Er wordt tegenwoordig vaak asbest in de bodem aangetroffen omdat asbest vroeger op grote schaal werd gebruikt. Wij zijn een bodemsaneerder met jarenlange ervaring. Ook met het verwijderen van asbest hebben wij onze sporen verdiend.

Op deze website treft u een overzicht aan van de projecten die wij succesvol hebben afgerond. Het is bekend dat asbest gevaarlijk is voor de gezondheid en de regels met betrekking tot het verwijderen van asbest zijn dan ook streng. Als gecertificeerd bodemspecialist zijn wij ook gecertificeerd om asbest te verwijderen. U kunt erop vertrouwen dat wij dit volgens de juiste protocollen uitvoeren. Wij saneren volgens de BRL 7000 SIKB protocollen 7001 en 7004. Wij bieden bodemsanering op maat en vertalen uw wensen naar het beste saneringsresultaat. Hierbij wordt u door ons compleet ontzorgd; wij nemen u het volledige saneringstraject uit handen.

Asbest bodem sanering bij BM Bodem Management

Er zijn verschillende saneringsvarianten om asbest te verwijderen. De geijkte saneringsmethoden zijn conventionele ontgraving, isolatie, aanbrengen van een leeflaag, tijdelijke uitplaatsing, in situ sanering of sanering van puin en halfverhardingen. BM BodemManagement heeft een geheel eigen, vaak onorthodoxe methode ontwikkeld om locaties met asbestverontreiniging te saneren. Bij een asbestcalamiteit kunt u alles met een gerust hart aan ons overlaten. Wij starten altijd met een veldonderzoek, gevolgd door veldwerk en monstername en tot slot een eindrapportage. Soms is grondreiniging op locatie mogelijk. Deze saneringsmethode is zeer milieuvriendelijk, levert CO2 reductie op en u bespaart er kosten mee omdat er geen dure grondafvoer nodig is. Wij zijn hierin verregaand gespecialiseerd.

Communicatie en afstemming met betrokkenen is een belangrijke kerntaak voor ons. Wij leggen projectrisico’s vroegtijdig vast en verdelen deze over de samenwerkende partijen met heldere afspraken. Een lastig proces maken wij begrijpelijk. Bodemsaneringen voeren wij uit binnen een vast budget. Wij maken risico’s transparant en beheersbaar en kunnen als dat nodig is zelfs financieel risico overnemen. BM BodemManagement onderneemt duurzaam en maatschappelijk verantwoord. Wij zetten innovaties en duurzaamheid in waar het kan. Ook streven wij naar doorlopende verbetering van onze bedrijfsprocessen. Bent u nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen? U kunt altijd contact met ons opnemen.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?