Over BM

BM is een deskundige, no-nonsense bodemsaneerder. Wij zijn betrokken en leveren het best mogelijke maatwerk aan onze opdrachtgevers.

BM Bodemmanagement is een erkende bodemsaneerder, gespecialiseerd en gecertificeerd voor het uitvoeren van werkzaamheden in verontreinigde grond en het uitvoeren van bodemsaneringen.

Als erkend saneringsbedrijf voeren wij integraal vanaf 2009, multidisciplinaire bodemsaneringen uit in de verontreinigde bodem. Door de inzet van ons eigen team én netwerk van kundige specialisten kunnen wij altijd zorgen voor een kosteneffectieve aanpak en inzet van de juiste mensen, middelen en technieken.

Wij zijn deskundig en onafhankelijk op het gebied van bodemsaneringen.
Wij gaan oplossingsgericht te werk en schuwen het niet om met de wereld om ons heen in gesprek te gaan over onze werkwijze.

We zetten innovaties en duurzaamheid in waar het kan. Alles om onze klanten te ontzorgen en de beste oplossing te bieden.

In bepaalde gevallen nemen wij het financieel saneringsrisico zelfs van u over. Uw saneringsrisico’s worden hiermee beperkt, beheersbaar gemaakt of zelfs volledig weggenomen.

Wij hebben hiervoor een voor de markt uniek uitvoeringsconcept ontwikkeld, waarbij risicomanagement en duidelijke afspraken centraal staan. Dit bewezen concept resulteert in een efficiënte en kosteneffectieve uitvoering van saneringsprojecten.

Wij geloven in een transparante dienstverlening en werken op basis van wederzijds vertrouwen.

Het door de opdrachtgever gewenste projectresultaat wordt gerealiseerd, op basis van de synergie van gezamenlijke doelstellingen en maatwerk binnen een vooraf bepaald budget.

Wij voeren onze werken uit op een manier die toegesneden is op uw specifieke wensen. Wij streven doorlopend naar maatwerk en 100% tevreden opdrachtgevers.

Volledige ontzorging van A tot Z uit de grond van ons hart. Onze klanten vertrouwen hierop. Wij zijn trots op ons netwerk en de wisselwerking die we hebben met onze opdrachtgevers om te komen tot de beste oplossing voor klant en bodem.

Werkwijze

De bodem is een complex systeem. De chemische en fysische samenstelling van de bodem en de kwaliteit van het grondwater verschilt van locatie tot locatie en van bodemlaag tot bodemlaag. Bodemverontreiniging lijkt zich hierdoor vaak, ondanks goed bodemonderzoek, onvoorspelbaar te gedragen.

Daarnaast is de wet- en regelgeving rond bodemvervuiling omvangrijk en ingewikkeld.

Om een sanering zo efficiënt mogelijk in te richten en het beste resultaat te kunnen waarborgen, is het belangrijk om een aantal zaken volgens vaste standaarden te organiseren. Bij BM BodemManagement hebben we daarom, op basis van onze ervaring, een uniek uitvoeringsconcept ontwikkeld met enkele vaste pijlers.

 • Heldere communicatie
 • Strakke coördinatie van werkzaamheden
 • Gebalanceerd risicomanagement
 • Duidelijke afspraken met andere betrokken partijen over projectrisico’s

Ons doel? Het beste resultaat behalen voor onze opdrachtgevers binnen de gestelde tijd en budget.

Ontwerpfase en risicoanalyse
Tijdens de ontwerpfase bepalen we met onze opdrachtgevers of BM BodemManagement, als onafhankelijk saneerder, binnen een projectteam of als hoofdaannemer aan de slag gaat. In deze fase is het ook van belang om een goede risicoanalyse van het saneringsproject te maken en de optimale uitvoeringsvariant uit te werken.

Door de projectrisico’s vroegtijdig vast te leggen en te verdelen over de samenwerkende partijen met heldere afspraken kan teleurstelling achteraf voorkomen worden.
Wij adviseren u graag in de te kiezen saneringsstrategie vanuit onze jarenlange praktische ervaring.

Communicatie en afstemming
Wij houden rekening met de wereld om ons heen. Het saneren van bodemverontreiniging ligt bij veel instanties en belangengroepen vaak onder een vergrootglas. Communicatie en afstemming met betrokkenen én de omgeving is dan ook een belangrijke kerntaak voor ons.

Als de belangen van de betrokkenen duidelijk zijn,  er onderling heldere afspraken liggen en alle neuzen de goede kant op staan is de basis gelegd voor een succesvolle bodemsanering en samenwerking.

Wet- en regelgeving
De wet- en regelgeving rond bodemsanering is ingewikkeld.  Er zijn verschillende manieren om bodemverontreiniging te verwijderen. Afhankelijk van het type en de aard van de verontreiniging, de samenstelling van de bodem of de gewenste saneringsdoelstelling kunnen verschillende saneringsvarianten worden toegepast binnen verschillende wettelijke kaders.

Met ons doel voor ogen kiezen we vaak voor praktische, soms ongebruikelijke en innovatieve oplossingen. U, of uw adviseurs kunnen hierbij bouwen op onze jarenlange ervaring. Binnen BM is veel kennis aanwezig. Kennis die we graag inzetten om het beste saneringsresultaat voor u als opdrachtgever te halen.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Certificering

BM Bodemmanagement is een, door de overheid erkende, bodem-intermediair. Wij streven naar een doorlopende verbetering van haar bedrijfsprocessen.

BM BodemManagement beschikt over de volgende certificeringen en erkenningen:

 • ISO 9001 Systeemcertificaat voor “Het uitvoeren van bodemsaneringen, het bewerken van en werken met verontreinigde grond en alle bijbehorende werkzaamheden”.
 • VCA**: VGM Checklist Aannemers voor “Het uitvoeren van bodemsaneringen, het werken in verontreinigde grond en alle bijbehorende werkzaamheden”.
 • BRL SIKB 7000: beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor “Uitvoering van (water)bodemsanering en ingrepen in de waterbodem”.
  • Protocol 7001: uitvoeren van landbodemsaneringen met conventionele methoden;
  • Protocol 7004: tijdelijke uitplaatsing van grond.

VIHB
BM staat, bij ministeriële beschikking, vermeld op de lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (VIHB-lijst) onder registratienummer: 513200VIHB.

Duurzaamheid
BM BodemManagement neemt als onderneming haar verantwoording ten aanzien van het milieu, het doorgeven van de planeet en het verminderen van de CO2-uitstoot. In onze werkwijze en de uitvoering van onze werkzaamheden speelt duurzaamheid een belangrijke rol, hier bepalen wij mede ons saneringsbeleid op.

Wij willen een voortrekkersrol hebben in onze branch en streven binnen onze projecten naar innovatie en milieuvriendelijke en duurzame oplossingen. De beste oplossingen voor de klant en de bodem. Uit de grond van ons hart.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?