Projecten
Wij zijn trots op ons netwerk en de samenwerking met onze projectpartners. Wij streven doorlopend naar de beste oplossing voor onze klanten en het milieu.
Doelgroep
Kernactiviteiten
Sanering asbest uit grond (BRL SIKB 7000) en grondreiniging in eigen beheer (BRL SIKB 7500)
BM saneert aangetroffen asbestverontreiniging in bodem en reinigt de vrijkomende grond in eigen beheer volgens de BRL 7500.
Sanering van olieverontreiniging uit grond- en grondwater voor nieuwbouw in Goirle
BM saneert olieverontreiniging in bodem- en grondwater voor realisatie nieuwbouw in Goirle (NBr).
BM sloopt en saneert zware metalen en asbest in Rotterdam
Aan de noordrand van Rotterdam verrijst een hoogwaardig nieuwbouwplan. BM verzorgt de volledige sloop en bodemsanering voor dit project.
BM ruimt asbestbesmetting op in Venlo
Schoonmaken asbest besmet gebied na ingrijpen overheid. BM verzorgt samen met haar partners de grote schoonmaak.
BM verwijdert verontreinigd stortmateriaal in Oosterhout (NBr)
BM "speelt" thuis en verwijdert stortmateriaal met asbest in Oosterhout. Snel en volgens de regels.
BM ondersteunt opdrachtgever tijdens het werken in verontreinigde grond
BM BodemManagement ondersteunt de opdrachtgever bij het werken in Basishygiëne.
BM scheidt asbest in mest en puin na grote stalbrand in Erichem
BM ruimt asbest in mest en puin op na brand "Knorhof" Erichem. Maximaal recyclen.
BM saneert (BRL 7000) verontreiniging met chroom in Dongen
Verwijdering van met Chroom verontreinigde grond in Dongen. Schoon schip voor ontwikkeling.
BM saneert kruipruimte en kelder in Rotterdam
BM saneert verontreinigde kruipruimte onder monumentale woning tbv funderingsherstel.
Bodemsanering ivm bedrijfsbeëindiging in Chaam
BM saneert bodem en grondwater; oude bedrijfslocatie wordt nieuwe woonlocatie.
BM verwijdert asbesthoudende puindam uit de Maas
BM verwijdert asbesthoudende kribbe uit de Maas ter hoogte van Lithoijen. Jachthaven krijgt nieuwe steiger.
Verwijderen vuile puinverharding Zaltbommel
Verwijderen vuile puinverharding Zaltbommel. Ruimte maken voor nieuwe bedrijven.
BM verzorgt BRL 6000 & 7000 bij aanleg riool in Tilburg
BM ondersteunt opdrachtgever (BRL`s 6000/7000) tijdens rioolwerkzaamheden in Tilburg
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?