Projecten
Wij zijn trots op ons netwerk en de samenwerking met onze projectpartners. Wij streven doorlopend naar de beste oplossing voor onze klanten en het milieu.
Doelgroep
Kernactiviteiten
BM saneert de bodem met een schade beperkende grondzuigtechniek
Toepassen van grondzuigtechniek om bomen te sparen en de nieuwe ontwikkeling op de locatie mogelijk te maken .
Tanksanering bij particuliere opdrachtgever in Genderen
Jarenlang was de ondergrondse tank een bron van ongemak. Geen slapeloze nachten, maar ja z'n tank kan natuurlijk ook gaan lekken....
Bodemsanering en explosievenonderzoek in één keer in Vlissingen
Samen met onze opdrachtgever REASeuro worden de bodemsanering en explosievenonderzoek integraal in één werkgang uitgevoerd.
BM saneert bodemverontreiniging in een Natura 2000 gebied bij Vrouwenpolder
BM saneert ruiterpad in het duingebied bij Vrouwenpolder, waarbij rekening is gehouden met de biodiversiteit in het gebied.
BM saneert bodemverontreiniging (BRL SIKB 7000) bij sloop oude boerderij.
BM saneert asbesthoudende grond bij de sloop van een boerderij en woonrijpmaken van een bouwkavel in Oosterhout.
Sanering van ondergrondse tanks door BM BodemManagement in Haarlem
Vlak voor de oplevering van een renovatieproject in Haarlem, stuit de bouwer op ondergrondse tanks buiten de woning. BM biedt de helpende hand.
Sanering asbest in grond en eigen grondreiniging op locatie (BRL 7500) in Veghel.
BM saneert een aangetroffen asbestverontreiniging in de bodem en reinigt de vrijkomende grond in eigen beheer volgens de BRL 7500.
Sanering van olieverontreiniging uit grond- en grondwater voor nieuwbouw in Goirle
BM saneert een olieverontreiniging in de bodem- en het grondwater voor de realisatie van een nieuwbouw in Goirle (NBr).
Onvoorziene asbestsanering bij particuliere verbouwing Sint Oedenrode (NB)
Om de droom van onze particuliere opdrachtgever te verwezenlijken, moest een belangrijke hobbel gladgestreken worden.
BM sloopt en saneert zware metalen en asbest in Rotterdam
Aan de noordrand van Rotterdam verrijst een hoogwaardig nieuwbouwplan. BM verzorgt de volledige sloop en bodemsanering voor dit project.
BM ruimt asbestbesmetting op in Venlo
Schoonmaken van een asbest besmet gebied na overheidsingrijpen. BM verzorgt samen met haar partners de grote schoonmaak.
BM verwijdert vervuilde bodemspot in Oosterhout
BM "speelt" thuis en verwijdert stortmateriaal met asbest in Oosterhout. Snel en volgens de regels.
BM ondersteunt opdrachtgever tijdens het werken in vuile grond in Den Haag
BM BodemManagement ondersteunt de opdrachtgever bij het werken in Basishygiëne (CROW400).
BM scheidt asbest in mest en puin na grote stalbrand in Erichem
BM ruimt asbest in de mest en het puin op na een grote brand bij de "Knorhof" in Erichem. Maximale inzet op recyclen.
BM saneert grond met chroom in Dongen
Verwijdering van met Chroom verontreinigde grond in Dongen. Schoon schip voor de toekomstige ontwikkeling.
BM saneert een kelder en een kruipruimte in Rotterdam
BM saneert verontreinigde kruipruimte onder monumentale woning tbv funderingsherstel.
Bodemsanering ivm bedrijfsbeëindiging in Chaam
BM saneert bodem en grondwater; oude bedrijfslocatie wordt nieuwe woonlocatie.
BM verwijdert asbesthoudende puindam uit de Maas
BM verwijdert asbesthoudende kribbe uit de Maas ter hoogte van Lithoijen. Jachthaven krijgt nieuwe steiger.
Verwijderen van een vuile puinverharding in Zaltbommel
Verwijderen van een vuile puinverharding in Zaltbommel. Ruimte maken voor nieuwe bedrijven.
BM verzorgt de BRL 6000 & 7000 bij rioolwerk in Tilburg
BM ondersteunt de opdrachtgever (BRL`s 6000/7000) tijdens rioolwerkzaamheden in Tilburg
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?