Kernactiviteiten
Bodemsaneren, waarbij de wensen van de klant vertaald worden naar het beste saneringsresultaat. Nuchter, deskundig, kosteneffectief en transparant.
Bodemsaneren
Bodemsaneren
BM BodemManagement is een erkende bodemsaneerder met een zeer goede klanttevredenheid. BM is gecertificeerd voor het uitvoeren van al uw bodemsaneringen.
Grondreiniging op locatie
Grondreiniging op locatie
Soms is het mogelijk om vervuilde grond op locatie te reinigen. Deze wijze van saneren levert CO2 reductie op, is zeer milieuvriendelijk en kosteneffectief.
Asbestsanering
Asbestsanering
BM saneert asbest in grond, puin en mest. BM is expert in het oplossen van complexe asbestvraagstukken. BM is innoverend en werkt kosteneffectief.
Tijdelijke uitplaatsing
Tijdelijke uitplaatsing
BM is uw saneerder wanneer de vervuilde grond waarin u werkt niet verwijderd, maar afgegraven en na uw werkzaamheden weer teruggeplaatst moet worden.
Archeologische bodemsanering
Archeologische bodemsanering
BM is de specialist wanneer archeologische waarden in kaart gebracht moeten worden in sterk vervuilde grond. Veilig werken in ons historisch bodemarchief,
Werken in verontreinigde grond
Werken in verontreinigde grond
BM werkt risicogestuurd en helpt u bij het op een juiste manier voorbereiden en uitvoeren van uw projecten waar bodemverontreiniging bij aanwezig is.
Grondwatersanering
Grondwatersanering
Hoe de grondwaterverontreiniging ook ontstaat; BM BodemManagement is dè specialist die ervoor kan zorgen dat uw problemen worden opgelost.
Bodem- & asbestonderzoek
Bodem- & asbestonderzoek
BM pakt bodemonderzoek aan zonder poespas, rekening houdend met de geldende wet- en regelgeving. Samen met de klant kijken wat je moet doen en wat niet hoeft.
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?