BRL 7000

Een BRL 7000 specialist nodig? BM saneert deskundig, oplossingsgericht en vertrouwd volgens de BRL SIKB 7000.
Een BRL 7000 specialist nodig?

Is de bodem van uw perceel verontreinigd en zoekt u voor de sanering een gecertificeerd BRL 7000 specialist? BM Bodemmanagement is een erkend en gecertificeerd bodemsaneerder die werkt volgens de juiste richtlijnen en protocollen. Wij zijn deskundig en onafhankelijk op het gebied van bodemsaneringen. Als de grond van uw bouwkavel ernstig vervuild is en er sanering nodig is dan kunt u het beste een expert inschakelen. BM BodemManagement biedt bodemsanering op maat en ontzorgt u volledig. Bij vrijwel elke bodemsanering moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd door erkende en geregistreerde bodemintermediairs die gecertificeerd zijn volgens BRL 7000. BM BodemManagement is een professioneel saneringsbedrijf met jarenlange ervaring.

De beoordelingsrichtlijn SIKB BRL 7000 staat voor het maken van goede afspraken, het borgen van risico’s in het werkproces en aantoonbaar naleven van de gemaakte afspraken. In de beoordelingsrichtlijn staat hoe een organisatie taken en verantwoordelijkheden verankert in zijn kwaliteitssysteem. Als u bij ons aanklopt om de bodem van uw perceel te saneren bent u ervan verzekerd dat dit op de juiste wijze gebeurt. U krijgt van ons praktisch en eerlijk advies. Wij doen er alles aan om u te ontzorgen en de beste saneringsoplossing te bieden. Dit kan zijn conventionele ontgraving, isolatie, het aanbrengen van een leeflaag, tijdelijke uitplaatsing, in situ sanering of sanering van puin en halfverhardingen.

BM BodemManagement: volledig BRL 7000 gecertificeerd

Om het beste resultaat te kunnen waarborgen werken wij volgens een uniek uitvoeringsconcept met een aantal vaste pijlers. Wij communiceren helder en duidelijk zodat u precies weet wat er gaat gebeuren. We stemmen ons af op alle betrokkenen én de omgeving. De werkzaamheden worden door ons strak gecoördineerd en sluiten goed op elkaar aan. De projectrisico’s worden vroegtijdig vastgelegd en verdeeld over de samenwerkende partijen; het risicomanagement is gebalanceerd. Wij nemen, indien gewenst, financieel risico over. Multidisciplinaire saneringsprojecten nemen wij integraal aan. Dit bewezen concept resulteert in een efficiënte en kosteneffectieve uitvoering van saneringsprojecten.

Bij ons staat duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. In onze werkwijze en de uitvoering van de werkzaamheden speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Soms is het mogelijk om vervuilde grond op locatie te reinigen. Deze wijze van saneren levert CO2 reductie op, is zeer milieuvriendelijk en een stuk goedkoper omdat de verontreinigde grond niet afgevoerd hoeft te worden naar erkende grondreinigers. Wij hebben diverse methoden ontwikkeld om grondreiniging op locatie vorm te geven: selectieve ontgraving, al dan niet gecombineerd met biologische afbraak, droge of natte zeving of handpicking. BM BodemManagement biedt u de beste oplossing voor uw situatie!


Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?