BRL 7500

Een BRL 7500 gecertificeerd specialist nodig? BM saneert deskundig, oplossingsgericht en vertrouwd volgens de BRL SIKB 7000.
BRL 7500 gecertificeerd specialist nodig?

Bent u op zoek naar een saneringsbedrijf dat volgens de werkwijze van BRL 7500 werkt? Dan bent u bij BM  Bodemmanagement aan het juiste adres. BRL 7500 is een beoordelingsrichtlijn voor het bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie. Wij werken via de richtlijnen van BRL 7500. Bent u benieuwd wat deze richtlijn precies inhoudt? Dit is een beoordelingsrichtlijn dat verschillende regels bevat waaraan elke gecertificeerde bewerker van verontreinigde grond zich dient te houden. Het certificaat dat een saneringsbedrijf op basis van deze BRL kan verkrijgen, zorgt ervoor dat de bewerker een goede kwaliteitsborging voert ten aanzien van alle in de BRL genoemde aspecten.

Onder deze BRL valt de (ex-situ) reiniging van verontreinigde grond en baggerspecie door middel van thermische, extractieve en/of biologische methoden, alsmede van baggerspecie door middel van landfarming, rijping en/of sedimentatie. Wij zijn al jarenlang gespecialiseerd in het vak en en wij weten precies hoe wij dit moeten aanpakken. De BRL is gericht op bekende uitvoeringstechnieken om de grond schoon te maken. Per protocol is aangegeven welke technieken onder het betreffende protocol vallen en onder certificaat zijn uit te voeren. Wij werken dus niet met andere methodes omdat wij volledig achter deze aanpak staan. Wilt u graag meer weten over de werkwijze die wij hanteren? Neem vrijblijvend contact met ons op.

BM BodemManagement: volledig BRL 7500 gecertificeerd

BRL 7500 gecertificeerd zijn heeft verschillende voordelen. Omdat wij de kwaliteit kunnen waarborgen is het reinigingsproces erg goed! De toeleverancier kan vertrouwen op een correcte bewerking en daarbij kunnen wij de BRL 7500 methode volledig uitleggen aan u. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Het procescertificaat kan bij de verlening van een milieuvergunning worden gebruikt. Het zorgt dan eveneens voor meer uniformiteit tussen de vergunningen en het zal het vertrouwen van de handhaver hebben. Door te werken met deze certificering kan het proces effectiever ingezet worden en daarmee tot een flinke kostenbesparing leiden.

Het doel van deze richtlijn is het controleerbaar en toetsbaar maken van de werkzaamheden van reinigingsbedrijven voor de ontdoener en voor het bevoegd gezag. Het formulier waar wij mee werken is in te zien en dit spreken wij vooraf met u door. Door met ons te gaan samenwerken weet u precies waar u aan toe bent en komt u niet voor verrassingen te staan. Wilt u een aantal projecten zien die wij uitgevoerd hebben? Op de website hebben wij er verschillende projecten uitgelicht. Wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?