Grond saneren

Grond saneren volgens de BRL SIKB 7000 en de BRL SIKB 7500.
Grond saneren met BM Bodemmanagement

Bent u de eigenaar van een perceel waarvan de grond vervuild is? Wilt u de grond laten saneren door een specialist? Grond saneren kunt u met een gerust hart overlaten aan BM BodemManagement. BM BodemManagement is gecertificeerd voor het uitvoeren van al uw bodemsaneringen. Wij zijn een door de overheid erkende bodem-intermediair. Grond saneren doen wij volgens de BRL 7000 SIKB protocollen 7001 en 7004. Als wij uw grond saneren dan vertalen wij uw wensen naar het beste saneringsresultaat. Wij zijn een betrouwbare bodemsaneerder met jarenlange ervaring. Als u in aanraking komt met bodemverontreiniging dan staat BM BodemManagement voor u klaar om u compleet te ontzorgen.

Wij bieden bodemsanering op maat en zijn oplossingsgericht. Als onafhankelijk en deskundig bodemsaneerder zetten wij ons graag in om voor u als opdrachtgever het beste saneringsresultaat te behalen. Wij geloven in een transparante dienstverlening en werken op basis van wederzijds vertrouwen. Voor een efficiënte sanering met het beste resultaat zetten wij een uniek, door onszelf ontwikkeld uitvoeringsconcept in. De belangrijkste pijlers hiervan zijn een heldere communicatie, strakke coördinatie van de werkzaamheden, een gebalanceerd risicomanagement en duidelijke afspraken met andere betrokken partijen over projectrisico’s. Wij maken risico’s transparant en beheersbaar. In bepaalde gevallen nemen wij het financieel saneringsrisico zelfs van u over. Multidisciplinaire saneringsprojecten nemen wij integraal aan.

De voordelen van grond saneren met BM!
  • Jarenlange ervaring op het gebied van bodemsanering.
  • Voert bodemsaneringen uit binnen een vast budget
  • Adviseert u praktisch en eerlijk
  • Neemt, indien gewenst, financieel risico over
  • Neemt multidisciplinaire saneringsprojecten integraal aan
  • Maakt risico’s transparant en beheersbaar
  • Maakt een lastig proces begrijpelijk
  • Saneert volgens de BRL 7000 SIKB protocollen 7001 en 700
  • Onderneemt duurzaam en maatschappelijk verantwoord

Welke methode voor grond saneren?

De bodem is een erg complex systeem. Daarnaast is de wet- en regelgeving rond bodemvervuiling omvangrijk en ingewikkeld. Er zijn verschillende methoden om uw grond te saneren en dat is afhankelijk van verschillende factoren zoals het type en de aard van de verontreiniging, de samenstelling van de bodem, het saneringsdoel en de verschillende wettelijke kaders. Wij geven u altijd praktisch en eerlijk advies over de beste saneringsstrategie. Saneringsmethoden zijn onder meer conventionele afgraving, isolatie, het aanbrengen van een leeflaag, tijdelijke uitplaatsing, in situ sanering of sanering van puin en halfverhardingen. Het is ons doel om het gewenste projectresultaat te realiseren binnen de gestelde tijd en budget. Grond saneren voeren wij altijd uit binnen een vast budget. Het saneren van verontreinigde grond is een gevoelig onderwerp dat bij veel instanties en belangengroepen onder een vergrootglas ligt. Wij schuwen het niet om met de wereld om ons heen in gesprek te gaan over onze werkwijze. Een goede en heldere communicatie en afstemming met betrokkenen én de omgeving is dan ook een belangrijke kerntaak voor ons. Pas als de belangen van de betrokkenen duidelijk zijn, er onderling heldere afspraken zijn gemaakt en alle neuzen dezelfde kant op staan is er een basis voor een succesvolle bodemsanering. Wij werken voor bedrijven, instellingen, overheid, semi-overheid en particulieren.

Duurzaam grond saneren

BM BodemManagement onderneemt duurzaam en maatschappelijk verantwoord. In onze werkwijze en de uitvoering ervan staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Wij bepalen er mede ons saneringsbeleid op. Wij zetten innovaties en duurzaamheid in waar het kan. Soms is het mogelijk om vervuilde grond op locatie te reinigen en dit is een zeer milieuvriendelijke methode die CO2 reductie oplevert. Omdat dure afvoer en reiniging van de grond buiten de locatie bij deze methode overbodig is, worden er veel kosten bespaard. BM BodemManagement is gespecialiseerd in grondreiniging op locatie. Wij hebben hiervoor een unieke methode ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van selectieve ontgraving, biologische afbraak, droge en natte zeving of een handpicking. Wij reinigen de grond volgens de BRL SIKB 7500, protocol 7510. Grondreiniging op locatie is een milieuvriendelijke uitvoeringstechniek die enorm kostenbesparend is. Wij beheersen deze methode tot in de puntjes. Welke saneringsvariant wij bij u gaan toepassen bepalen wij samen met u. Bij BM BodemManagement is veel kennis aanwezig. Deze kennis en onze jarenlange ervaring zetten wij graag in om het beste saneringsresultaat te behalen. U wordt door ons volledig op maat ontzorgd. Wij zijn nuchter, deskundig en transparant.

Meer informatie nodig?

Wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen? Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen. Wij maken graag een afspraak met u om uw situatie en uw wensen te bespreken. Als er op uw perceel verontreinigde grond wordt aangetroffen dan hoeft u niet te schrikken. Als u contact opneemt met BM BodemManagement dan wordt het ons probleem en kunt u verder alles aan ons overlaten. Wij gebruiken de modernste techniek om uw probleem in kaart te brengen. Zo zetten wij regelmatig een drone in waarmee uw locatie vanuit de lucht nauwkeurig digitaal ingemeten wordt. Ook kunnen wij een grondzuigtechniek inzetten zodat bomen gespaard blijven. Als erkend saneringsbedrijf voeren wij integraal al vanaf 2009 multidisciplinaire bodemsaneringen uit. Wij zijn trots op ons netwerk en de samenwerking met onze projectpartners. Door de inzet van de juiste mensen, middelen en technieken hebben wij al vele saneringsprojecten succesvol afgerond. Op deze website vindt u een overzicht van de door ons afgeronde projecten. U zult verrast zijn door de diversiteit van de saneringen. Wij kiezen vaak voor praktische, innovatieve en soms ongebruikelijke oplossingen. Hierbij kunt u vertrouwen op de aanwezige kennis binnen ons bedrijf en onze jarenlange ervaring. Heeft u te maken met verontreinigde grond? BM BodemManagement heeft voor u de juiste oplossing. Saneren doen wij uit de grond van ons hart!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?