Kosten grond saneren

Kosten grond saneren volgens de BRL SIKB 7000 en de BRL SIKB 7500.
Kosten grond saneren berekenen?

Is er vervuilde grond op uw perceel aangetroffen en zoekt u een deskundig bedrijf dat dit voor u kan saneren? BM bodemmanagement uit Oosterhout is een erkend bodemsaneerder met certificaties om alle bodemsaneringen uit te voeren. Voordat wij aan de slag gaan wilt u natuurlijk de kosten grond saneren weten? Dit is afhankelijk van een groot aantal factoren die wij eerst in kaart brengen. Wij werken altijd met een vast budget zodat u vooraf precies weet wat de kosten grond saneren zullen zijn. Vrijwel elke bodemsanering moet uitgevoerd worden door geregistreerde en erkende bodem intermediairs die gecertificeerd zijn volgens de BRL SIKB 7000. BM Bodemmanagement vertaalt uw wensen naar het beste saneringsresultaat; wij bieden bodemsanering op maat. Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van bodemmanagement en geven praktisch en eerlijk advies. Er bestaan diverse methoden en technieken om de bodem te saneren. Bij bodemsanering denkt iedereen meestal aan de conventionele afgraving en het verwijderen van de vervuilde grond maar er zijn meer mogelijkheden. Isolatie, aanbrengen van een leeflaag, tijdelijke uitplaatsing, in situ sanering of sanering van puin en halfverhardingen behoren ook tot de mogelijkheden. Welke methode wij voor uw project het beste kunnen toepassen is afhankelijk van de aard van de verontreiniging, de regelgeving en het (toekomstige) gebruik van de locatie.

BM Bodemmanagement is een deskundige, no-nonsense, onafhankelijke bodemsaneerder die het best mogelijke maatwerk levert. Wij gaan oplossingsgericht te werk waarbij wij u volledig ontzorgen. BM BodemManagement heeft een voor de markt uniek uitvoeringsconcept ontwikkeld, waarbij risicomanagement en duidelijke afspraken centraal staan. Door de inzet van ons eigen team en netwerk van kundige specialisten kunnen wij altijd zorgen voor een kosteneffectieve aanpak en inzet van de juiste mensen, middelen en technieken. Wij geloven in een transparante dienstverlening en dat wederzijds vertrouwen de basis is voor een succesvol saneringsresultaat. BM Bodemmanagement zoekt altijd de beste oplossing voor klant en bodem!

Over BM BodemManagement en onze kosten grond saneren

Wilt u de kosten grond saneren berekenen? Wij informeren u graag over de mogelijkheden en kosten grond saneren voor uw project. Bij het uitvoeren van onze saneringsprojecten streven we naar duurzame en milieuvriendelijke oplossingen; hier baseren wij mede ons saneringsbeleid op. Wij nemen onze verantwoording ten aanzien van het milieu. BM Bodemmanagement beheerst projectrisico’s met een goed gebalanceerd risicomanagement.

Hierbinnen worden projectrisico’s besproken en vindt afstemming van onze werkzaamheden plaats met eventueel andere betrokken partijen. In bepaalde gevallen nemen wij zelfs het financieel risico van u over. Wij voeren onze werkzaamheden uit op een manier die aansluit bij uw wensen. Wij ontzorgen u volledig uit de grond van ons hart!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?