BM saneert bij een particuliere verbouwing van een stal tot woonhuis.

Functieverandering in het buitengebied met behoud van charme.
Omschrijving

Om het verbouwen van een oude varkensstal tot woonhuis mogelijk te maken moest een onvoorziene asbestverontreiniging in het erf worden gesaneerd. Deze sanering werd verplicht gesteld vanuit de gemeente voordat de omgevingsvergunning voor de transitie, van stal naar woonhuis, kon worden afgegeven. Voor de klant was dit een grote schok, aangezien ze niet op de hoogte waren van de asbest in de grond.

Het belang van de klant was daarom om zo kosteneffectief als mogelijk te mogen verbouwen en hun droom te kunnen verwezenlijken. De hoge kosten van een sanering pasten niet in dit plaatje en dreigden roet in het eten te gooien.

BM is met de bewoners in gesprek gegaan over de verschillende te volgen saneringsmethoden en uiteindelijk is de variant gekozen die het beste paste bij de wens van de opdrachtgever. In dit geval werd gekozen voor een saneringsvariant die de saneringsrisico’s zoveel als mogelijk beperkte. Dat was het reinigen van het asbesthoudende puin op locatie, middels zeving.

Tijdens uitvoering bleek het probleem uiteindelijk nog groter dan in eerste instantie door het adviesbureau was onderzocht. Door met elkaar in gesprek te blijven en te zoeken naar oplossingen binnen de mogelijkheden is het project toch succesvol afgerond.

 

Ruud vd Oever (bewoner) over het proces: “Je staat er van tevoren niet helemaal stil”. “We hebben ons nooit echt van ons plan af laten brengen alleen kregen wij een behoorlijke onvoorziene financiële tegenslag”.

“In eerste instantie werd er op een aantal plekken aangegeven dat er asbest ligt. Daar wordt gegraven, maar daaruit bleek dat er steeds meer lag dat ook veel moeilijker te verwijderen was. Daarom is er ook een zeef ingezet om de wanden schoon te krijgen”.

“Gelukkig hebben we met hulp en advies van BM schone grond aangevuld en een schoongrond verklaring kunnen krijgen”.

“Ondanks dat jullie werkzaamheden een niet zo`n leuk deel waren van onze bouw, wil ik jullie toch bedanken en het eindresultaat laten zien”. “Wij zijn trots op het eindresultaat”.

Dat is wat BM betreft terecht. Wat een prachtige nieuwe woonplek is dit geworden! Een mooi voorbeeld van functieverandering in het buitengebied met behoud van de charme.

De medewerkers van BM wensen Ruud en Aukje heel veel toekomstig woonplezier toe!

Kernactiviteiten

  • Opstellen kostenefficiënt ontwerp bodemsanering
  • Afstemmen van de plannen met de bevoegde overheid en particuliere opdrachtgever
  • Uitvoeren van werkzaamheden binnen het Besluit Asbestwegen
  • Reinigen van de sterk verontreinigde grond op locatie (BRL SIKB 7500)
  • Afvoeren van de asbesthoudende zeefrest
  • Verzorgen van de evaluatie richting het bevoegd gezag

Specificaties
Opdrachtgever:
Ruud en Aukje van den Oever
Plaats:
Sint Oedenrode
Uitvoeringsperiode:
Juli 2016 - september 2020
Kernactiviteiten
Asbestsanering in grond / puin, Grondreiniging op locatie, Saneren verontreinigde grond, Werken in verontreinigde grond
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?