BM verwijdert kribbe met asbest uit de Maas

Asbesthoudende puindam uit de Maas maakt plaats voor nieuwe botensteigers

WSV de Maaskant in Lithoijen wilde de capaciteit van haar haven vergroten. Om een nieuwe aanlegsteiger aan te leggen moest een puindam uit de Maas worden verwijderd. In deze dam was slooppuin met asbest verwerkt.

BM verzorgt in samenwerking met Wouters Odiliapeel het volledig traject voor deze opdrachtgever van A tot en met Z.

Het ontwerp van de werkzaamheden inclusief planvorming en overleg met de diverse instanties wordt door het samenwerkingsverband geregeld.

Uiteindelijk wordt er ruim 2500 ton materiaal gscheiden uit de Maas ontgraven en afgevoerd. De opdrachtgever wordt volledig ontzorgd. De Watersportvereniging in Lithoijen heeft weer ruimte voor een prachtige nieuwe botensteiger.

Kernactiviteiten

  • Vooroverleg en voorbereiding
  • Opstellen plan van aanpak baggerwerkzaamheden en melding Blbi
  • Baggeren van verontreinigde baggerspecie
  • Verwijderen asbesthoudende puindam middels gescheiden ontgraving uit de Maas
  • Verzorgen van de evaluatieverslagen

Specificaties
Opdrachtgever:
Wouters Odiliapeel BV
Plaats:
Lithoijen gemeente Oss
Uitvoeringsperiode:
Januari - mei 2017
Kernactiviteiten
Asbestsanering in grond / puin, Saneren verontreinigde grond, Werken in verontreinigde grond
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?