BM verzorgt integraal sloop en bodemsanering op woningbouwlocatie.

Ontwerp, sloop en bodemsanering bij bouwplan de Marmerhof in Rotterdam.
Omschrijving

Dicht bij belangrijke uitvalswegen aan de noordrand van Rotterdam langs de Schie verrijst op een voormalige industrie locatie en nieuw en hoogwaardig nieuwbouwplan. BM heeft in opdracht van projectontwikkelaar Klein Zestienhoven BV een voormalige industrie locatie volledig gesloopt en de bodem gesaneerd om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Naast de uitvoerende werkzaamheden is samen met de opdrachtgever ook het ontwerp van de bodemsanering door BM verzorgd. Er is maximaal gezocht naar kosteneffectiviteit en hergebruik in het uitvoeringsplan. Uiteindelijk is een groot gedeelte van de bodemverontreiniging gereinigd op locatie volgens de BRL SIKB 7500 en weer op locatie toegepast. Ook het uit het project vrijkomende puin is na uitkeuring weer als gecertificeerd puingranulaat op de locatie toegepast onder de wegen. Een mooi voorbeeld van circulariteit.

De klant heeft BM gevraagd om op een zo kosteneffectief mogelijke manier de locatie geschikt te maken voor de beoogde woningbouw.

Samen met de opdrachtgever werkt BM een saneringsvariant uit waarbij ingezet wordt op het reinigen van de sterk verontreinigde grond op locatie. Vrijkomend puin wordt op locatie gerecycled tot gecertificeerd puingranulaat. Verder wordt ingezet op het aanleggen van isolatievoorzieningen en leeflagen waarbij maximaal wordt geanticipeerd op de toekomstige inrichting van het perceel. Door de toegepaste techniek ontstaat een locatie waarvan de bovengrond volledig puinvrij wordt opgeleverd.

De locatie is geschikt voor de toekomstige woningbouw. De infra-aannemer, netbeheerders en bouwers kunnen hun werkzaamheden zonder aanvullende veiligheidsmaatregelen in het schone uitvoeren.

Kernactiviteiten

  • Omgevingsmanagement
  • Uitvoeren boven- en ondergrondsloopwerk inclusief asbestverwijdering
  • Opstellen kostenefficiënt ontwerp bodemsanering
  • Afstemmen van de plannen met de bevoegde overheid
  • Uitvoeren van een bodemsanering volgens de BRL SKB 6000 & 7000
  • Reinigen van de sterk verontreinigde grond op locatie (BRL SIKB 7500)
  • Afvoeren van de vrijkomende sterk verontreinigde grond
  • Aanvoeren van aanvulgrond
  • Puinvrij en geprofileerd opleveren van de locatie

Specificaties
Opdrachtgever:
Klein Zestienhoven BV
Plaats:
Zestienhovensekade Rotterdam
Uitvoeringsperiode:
Maart 2019 - januari 2021
Kernactiviteiten
Asbestsanering in grond / puin, Grondreiniging op locatie, Saneren verontreinigde grond, Werken in verontreinigde grond
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?