Sanering vervuilde grond in Oosterhout

BM saneert asbest grond bij sloop boerderij in De Contreie in Oosterhout.
Omschrijving

Eén van de mooie bouwlocaties in Oosterhout is de nieuwbouwwijk De Contreie. Om de bouw hier mogelijk te maken moest een laatste boerderij plaatsmaken voor  de nieuwbouw van woningen. Tevens moeten de in de bodem aanwezige bodemverontreinigingen gesaneerd worden zodat er op de locatie veilig en schoon gewoond kan worden. In opdracht van Sloopbedrijf Oosterhout is de bodemsaneringen uitgevoerd onder begeleiding van  milieukundig bureau Agel Adviseurs (onderdeel van Stantec) en explosieven opsporingsbedrijven ReasEuro en AVG.

Klantvraag:

Wegnemen van de bodemverontreiniging ter plaatse van het voormalige erf in teamverband, waarbij rekening gehouden moet worden met de verdenking van het voorkomen van niet-gesprongen explosieven (NGE).

Oplossing door BM:

In gesprek met de opdrachtgever (SBO) is bekeken hoe het project het beste uitgevoerd kon worden. Daarnaast is er vanuit het netwerk gekeken welke samenwerkingspartners er naast BM en de opdrachtgever nodig waren om het project tot een succesvol einde te brengen. Uiteindelijk is de bodem gesaneerd volgens de BRL SIKB 7000.

Eindresultaat:

De goede voorbereiding heeft geresulteerd in een goede samenwerking tussen de verschillende projectpartners. Oosterhout en de Contreie zijn weer een stukje schoner en veiliger.

Kernactiviteiten

  • Afstemmen van de plannen met de opdrachtgever
  • Afstemmen van de werkzaamheden met samenwerkingspartners
  • Het treffen van veiligheidsmaatregelen volgens de CROW400
  • Uitvoeren van een bodemsanering (BRL SIKB 7000)
  • Het afvoeren en reinigen van de vrijkomende verontreinigde grond

Specificaties
Opdrachtgever:
Sloopbedrijf Oosterhout BV
Plaats:
Oosterhout
Uitvoeringsperiode:
Oktober 2020 & februari 2021
Kernactiviteiten
Asbestsanering in grond / puin, Saneren verontreinigde grond, Werken in verontreinigde grond
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?