Sanering in natuurgebied bij Vrouwenpolder.

BM saneert ruiterpad in het Natura2000 duingebied bij Vrouwenpolder.
Omschrijving

In een Natura 2000 gebied in de nabijheid van Fort den Haak bij Vrouwenpolder was in een ruiterpad asbest boven de norm aangetroffen. Naar aanleiding van deze vondst heeft Geonius namens Staatsbosbeheer een uitvraag gedaan in de markt om dit probleem op te lossen. BM’s offerte en oplossing bleek uiteindelijk voor de opdrachtgever het meest kostenefficiënt te zijn.

Voor de werkzaamheden is door Geonius een melding gedaan in het kader van het Besluit Asbestwegen. BM heeft het ruiterpad gesaneerd. Vervolgens is een gebied van ruim 20 are gezeefd en ontdaan van het achtergebleven zwerfasbest. Na het zeefwerk is het gebied afgewerkt in microreliëf waarbij rekening is gehouden met de biodiversiteit in het gebied.

De werkzaamheden zijn volledig volgens het ecologische werkprotocol uitgevoerd waarbij met maatregelen getracht is de belasting van het gebied zo laag mogelijk te houden.

Klantvraag:

Staatsbosbeheer heeft BM gevraagd het prachtige en kwetsbare gebied asbestvrij te maken en het gebied vervolgens weer in het gewenste profiel op te leveren en schoon terug te geven aan de natuur.

Oplossing door BM:

De werkzaamheden zijn in dialoog met de omgeving en opdrachtgever uitgevoerd. Er is gebruik gemaakt van klein materiaal en materieel om het kwetsbare gebied zo min mogelijk te belasten. De uiteindelijke afwerking van het terrein heeft plaatsgevonden in overleg met de bij het project betrokken ecoloog.

Eindresultaat:

Het asbest is netjes uit het mooie natuurgebied verwijderd. De opdrachtgever is zeer tevreden over de afwerking van het terrein en het gerealiseerde reliëf. Ook van de omwonenden ontvangt BM een dikke pluim. Hier doen we het voor! Nederland is weer een stukje schoner en er is een mooie en schone biotoop ontstaan voor onder andere zandbijen.

Kernactiviteiten

  • Afstemmen van de plannen met de opdrachtgever
  • Uitvoeren van een bodemsanering onder ecologisch protocol
  • Het afvoeren en reinigen van de vrijkomende verontreinigde grond
  • Zeven van asbesthoudend zand
  • Gebied afwerken in micro-relief

Specificaties
Opdrachtgever:
Staatsbosbeheer
Plaats:
Vrouwenpolder
Uitvoeringsperiode:
September 2021
Kernactiviteiten
Asbestsanering in grond / puin, Grondreiniging op locatie, Saneren verontreinigde grond, Werken in verontreinigde grond
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?