BM verwijdert vervuilde bodemspot in Oosterhout
BM "speelt" een thuiswedstrijd. Snel, veilig en kosteneffectief. Saneren uit de grond van ons hart!
Omschrijving

Tijdens de bouw van bouwlocatie De Kreek in Oosterhout wordt asbesthoudend stortmateriaal aangetroffen tijdens het grondwerk. BM ruimt het stortmateriaal op in opdracht van de gemeente Oosterhout.

Oosterhout is een mooie groeigemeente in het midden van Brabant. In Oosterhout wordt veel aandacht besteedt aan de kwaliteit van de woonomgeving. Zo ook bij de realisatie van nieuwbouwlocatie De Kreek.

Tijdens het woonrijp maken van nieuwbouwlocatie de Kreek wordt onverwacht een asbesthoudend stortnest ontdekt. Er wordt geen enkel risico genomen. Direct wordt een bodemonderzoek uitgevoerd om te zien of de asbestconcentratie boven de norm zit. Dit bleek het geval te zijn.

Vervolgens wordt door de gemeente Oosterhout aan BM gevraagd om het asbesthoudende stortmateriaal snel en netjes volgens de regels te verwijderen.

Na een korte sanering is het asbest verwijderd en de grond weer schoon.

Ook in de eigen gemeente saneert BM uit de grond van haar hart!

Kernactiviteiten

  • Opzetten van het projectdossier
  • Melden van de werkzaamheden bij het bevoegd gezag
  • Inrichten van het terrein (driezone indeling)
  • Treffen van veiligheidsmaatregelen CROW 400 Zwart Niet Vluchtig
  • Saneren van asbesthoudend stortmateriaal
  • Afvoeren van verontreinigd stortmateriaal naar een erkende verwerker
  • Overleggen van het saneringsdossier aan de opdrachtgever

Specificaties
Opdrachtgever:
Gemeente Oosterhout
Plaats:
Bouw De Kreek Oosterhout
Uitvoeringsperiode:
November 2019
Kernactiviteiten
Asbestsanering in grond / puin, Werken in verontreinigde grond
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?