BM ruimt asbest in puin en mest op na brand op de "Knorhof" Erichem

Synergie van kennis, het netwerk en inventiviteit.
Omschrijving

Op vrijdag 27 juli 2018 brandde één van de grootst varkensstallen van Nederland, de “Knorhof” in Erichem, af. Ruim 20.000 varkens verloren het leven. Na de brand was sprake van een asbestcalamiteit van ongekende omvang. Het was duidelijk dat er een enorme schoonmaakopgave lag. BM BodemManagement verzorgde samen met Wouters Odiliapeel de planvorming en het opruimen van de asbesthoudende mest en puin op locatie. In totaliteit is ruim 2000 m3 asbesthoudende mest en 9000 ton asbesthoudende puin door BM en Wouters gerecycled, verwerkt op locatie en afgevoerd.

Het bijzondere aan dit soort calamiteiten is dat het standaard volgen van wet- en regelgeving vaak niet mogelijk is. Er ontstaan asbesthoudende afvalstoffen die in een normaal proces niet zouden kunnen ontstaan.

De makkelijkste oplossing; alles in een asbest container bigbag afvoeren naar een stortplaats is vaak onbetaalbaar, of niet mogelijk omdat de afvalstof zich hier nier voor leent.

Soms is die directe afvoer zelfs bij wet verboden en in strijd met afvalstoffenwetgeving, of de vergunningen van de stortplaatsen.

Maatwerk, inventiviteit en in gesprek gaan met de autoriteiten is dan de enige juiste oplossing. BM is op basis van haar uitvoeringservaring bij dergelijke calamiteiten en haar kennis van de asbest wet- en regelgeving expert op het gebied van oplossen van dit soort lastige situaties.

BM gaat voor u in gesprek met, adviseurs en bevoegde gezagen om op verantwoorde, milieuvriendelijke en kosteneffectieve de calamiteit op locatie op te lossen. Zodra het uitvoeringsplan is goedgekeurd en de beste oplossing voor u en het milieu op tafel ligt, start bij BM de uitvoering.

Complete, volledig verantwoorde ontzorging van onze opdrachtgevers, van uitvoeringsontwerp tot uitvoering.

 

Kernactiviteiten

  • Opstellen plan van aanpak
  • Afstemmen van de plannen met de bevoegde overheid
  • Opruimwerkzaamheden certificatieschema asbestverwijdering (voorheen SC530)
  • Scheiden en opruimen asbesthoudende mest
  • Zeven en handpicken asbesthoudend puin
  • Hergebruiken recyclebare afvalstromen/ breken op locatie
  • Afvoeren asbesthoudende afvalstromen

Specificaties
Opdrachtgever:
Wouters Odiliapeel BV/ Sebava BV
Plaats:
Erichem/ Kapel Avezaath gemeente Buren
Uitvoeringsperiode:
Uitvoering januari-juni 2018
Kernactiviteiten
Asbestsanering in grond / puin, Saneren verontreinigde grond, Werken in verontreinigde grond
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?