Verwijderen van een vuile puinverharding in Zaltbommel

Snel schakelen in de strakke projectplanning
Omschrijving

Uit historisch onderzoek blijkt zich op een locatie in de gemeente Zaltbommel een oude verontreinigde puinlaag te bevinden. BM biedt de gemeente Zaltbommel een transparante oplossing voor dit probleem.

Op Industrieterrein Wildeman in Zaltbommel bruist het van de ontwikkelingen. Prachtige nieuwe bedrijven schieten hier als paddenstoelen uit de grond. De ene na de andere mooie ontwikkeling.

Bij dergelijke ontwikkelingen hoort het uitvoeren van bodemonderzoeken en het actueel houden van het bodeminformatiesysteem.

Uit één van deze onderzoeken bleek dat zich mogelijk een verontreinigde puinverharding bevond onder de schone toplaag op één van deze braakliggende uit te geven ontwikkelingslocaties.

BM heeft deze puinverontreiniging in kaart gebracht en deze verwijderd zonder dat de projectplanning van de gemeente in gevaar is gekomen.

Weer een prachtig stuk schone, uit te geven grond.

Kernactiviteiten

  • Bodem en puin onderzoeken
  • Afstemming in elkaar grijpende werkzaamheden en projectcoördinatie
  • Afnemen schone toplaag
  • Ondergrondse tanks saneren volgens de BRL K902
  • Ontgraven en afvoeren verontreinigde puinverharding
  • Terugplaatsen schoon zand vanuit depot

Verwijderen 7600 ton vuile puinverharding Zaltbommel
Opdrachtgever:
Gemeente Zaltbommel
Plaats:
Industrieterrein "Wildeman" Zaltbommel
Uitvoeringsperiode:
Mei-juni 2019
Kernactiviteiten
Asbestsanering in grond / puin, Werken in verontreinigde grond
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?