Bodemsanering ivm bedrijfsbeëindiging in Chaam

BM saneert bodem en grondwater; oud bedrijf wordt nieuwe woonlocatie.
Omschrijving

Na de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten waren op locatie een aantal verontreinigde plekken in de grond en het grondwater achtergebleven. Om het bedrijfsterrein te kunnen ontmantelen en de locatie te verkopen als woonlocatie moest het terrein gesaneerd worden.

BM werd hier vroeg door de opdrachtgever bij het proces betrokken.

Na aanvullend bodemonderzoek werden met de opdrachtgever goede afspraken gemaakt over de wijze waarop de locatie gesaneerd zou gaan worden. Uitgangspunt was dat het noodzakelijke op locatie gedaan moest worden om de verandering van de bestemming richting de gemeente rond te krijgen.

De afspraken met de opdrachtgever werden vertaald naar een saneringsplan dat door BM werd ingediend bij de overheid.

Tijdens de uitvoering van de sanering werd in het terrein ook nog extra niet bekende verontreiniging aangetroffen waar sanering voor noodzakelijk was. Ook hier werd in gezamenlijk overleg verdere actie ondernomen waarbij door BM en de opdrachtgever goed gekeken werd naar wat wel en wat niet noodzakelijk was voor het toekomstig gebruik van de locatie.

Ondanks de vele uitdagingen in het werk slagen BM en haar opdrachtgever er in een kosteneffectieve sanering uit te voeren met het gewenste resultaat; de locatie kan verkocht worden als toekomstige woonbestemming.

Voor onze opdrachtgever breekt weer een nieuwe fase aan.

Kernactiviteiten

  • Dossierbeoordeling en actualiserend bodemonderzoek
  • Opstellen Plan van Aanpak en BUS melding
  • Communicatie met de overheid/ het bevoegd gezag
  • Slopen van vloeren en funderingen
  • Verzorgen van de milieukundige processturing en verificatie (BRL SIKB 6000)
  • Uitvoeren van een bodemsanering volgens de BRL SKB 7000
  • Bemiddeling in afvoer van verontreinigde grond en puin
  • Aanvulling van de locatie en rioleringsherstel
  • Indienen van saneringsverslag en verzorgen geschiktheidsverklaring bodem

Specificaties
Opdrachtgever:
Dhr. Piet de Bruijn
Plaats:
Chaam
Uitvoeringsperiode:
Februari 2018 tm augustus 2018
Kernactiviteiten
Asbestsanering in grond / puin, Grondwatersanering, Saneren verontreinigde grond
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?