Sanering asbestgrond en grondreiniging in Veghel

BM saneert kosteneffectief asbest uit de grond door grondreiniging in eigen beheer (BRL SIKB 7500).
Omschrijving

Tijdens de sloop van een boerderij in het buitengebied van Veghel wordt door A. van Liempd Sloopbedrijven uit Sint Oedenrode een asbestverontreiniging in de bodem aangetroffen. Nadat de opdrachtgever de verontreinigde grond in kaart heeft gebracht vraagt A. van Liempd aan BM om de aanwezige bodemverontreiniging voor hen te verwijderen.

Na onderlinge afstemming en afstemming van de asbestsloop in het kader van het Certificatieschema voor het procescertificaat asbestverwijdering wordt de bodemsanering door BM uitgevoerd.

 

 

Uiteindelijk wordt de verontreiniging (asbest) verwijdert onder de BRL SIKB 7000. De verontreinigde grond is afgevoerd naar een vergunde locatie waar BM zelf de grondreiniging verzorgd heeft volgens de BRL SIKB 7500.

De uit te voeren werkzaamheden worden in gezamenlijkheid met de opdrachtgever bekeken. Na een goede voorbereiding en onderlinge afstemming worden de werkzaamheden tot uitvoering gebracht.

Buiten verloopt het project voorspoedig en volgens de gemaakte afspraken. De locatie is na twee verschillende saneringen (één door de opdrachtgever, één door ons) geschikt voor het gebruik en klaar voor toekomstige ontwikkelingen. Door de grondreiniging van de vrijkomende grond in eigen beheer uit te voeren kan zeer kosteneffectief gewerkt worden. BM is naast erkend bodemsaneerder namelijk ook erkend grondreiniger volgens de BRL SIKB 7500, protocol 7510..

Kernactiviteiten

  • Afstemmen van de plannen met de opdrachtgever
  • Uitvoeren van een bodemsanering (BRL SIKB 7000)
  • Afvoeren verontreinigde grond naar een vergunde locatie
  • Reinigen van de vrijkomende verontreinigde grond in eigen beheer (BRL SIKB 7500)

Specificaties
Opdrachtgever:
A. van Liempd Sloopbedrijven BV
Plaats:
Veghel
Uitvoeringsperiode:
December 2020
Kernactiviteiten
Asbestsanering in grond / puin, Grondreiniging op locatie, Saneren verontreinigde grond, Werken in verontreinigde grond
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?