BM saneert olievlek in grond en grondwater.

Sanering maakt de nieuwbouw van een bedrijfspand in Goirle mogelijk.
Omschrijving

Paulissen uit Goirle is voor haar relatie Havep Werkkleding betrokken bij het bouw- en woonrijp maken van hun nieuwbouwlocatie. Paulissen heeft BM gevraagd om in opdracht van hen zelfstandig de benodigde bodemsanering op locatie uit te voeren onder de BRL SIKB 7000.

Om de nieuwbouw van Havep Werkkleding in Goirle mogelijk te maken moest een olieverontreiniging in grond- en grondwater gesaneerd worden. Naast het saneren van de verontreinigde grond, was een gedeelte van de locatie verdacht voor het voorkomen van niet gesprongen explosieven. De saneringswerkzaamheden op deze plaatsen zijn daarom in nauwe samenwerking afgehandeld met een gespecialiseerd bedrijf in explosieven opsporing. Veiligheid stond voorop tijdens deze opdracht. Na afloop van de saneringswerkzaamheden is de vuile grond afgevoerd.

BM heeft de bodemsanering en andere werkzaamheden uitgevoerd onder haar BRL SIKB 7000 certificaat en Paulissen en haar opdrachtgever praktisch geadviseerd tijdens het verloop van de bodemsanering.

Na afloop van onze werkzaamheden is de locatie geschikt voor het nieuwe gebruik en dus kan de nieuwbouw beginnen.

Kernactiviteiten

  • Adviseren opdrachtgever
  • Uitvoeren van een bodemsanering volgens de BRL SKB 7000
  • Inrichten van bemaling en waterzuivering
  • Overleg en nauwe samenwerking met explosieve opsporing bedrijf
  • Bemiddeling in afvoer van verontreinigde grond en puin

Specificaties
Opdrachtgever:
Paulissen Grond-, Water en Wegenbouw BV
Plaats:
Goirle
Uitvoeringsperiode:
Augustus-September 2020
Kernactiviteiten
Grondwatersanering, Saneren verontreinigde grond, Werken in verontreinigde grond
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?