BM saneert bodem tijdens het explosievenonderzoek

Grond is vrij van bommen, olietank en bodemverontreiniging in één klap.
Omschrijving

Tijdens de uitvoering van een explosievenonderzoek op een nieuw te ontwikkelen locatie stuit het onderzoeksbureau op een sterke bodemverontreiniging en een ondergrondse olietank. Om het onderzoek op een veilige manier af te kunnen ronden en het gebied vrij te geven moet de bodemsanering uitgevoerd worden.

Vraag van de klant:

Integrale aanpak van het explosievenonderzoek in de sterk met olie verontreinigde grond in één werkgang. Het was de wens van de klant het gebied vrij te kunnen geven ten aanzien van de aanwezigheid van niet-ontplofte explosieven zodat de nieuwe ontwikkeling op locatie kon starten. BM is tevens gevraagd de milieukundige begeleiding en planvorming van het project te verzorgen. Het project moet in een korte doorlooptijd uitgevoerd worden. De heistelling stond al gepland.

Oplossing door BM:

Wanneer snelheid wordt gevraagd, moet alles kloppen. Door in gesprek te gaan met de bevoegde overheid is in korte tijd een saneringsplan opgesteld dat aan de wensen en eisen voldeed. BM heeft tijdens het explosievenonderzoek van ReasEuro de verontreinigde grond en een ondergrondse tank op locatie gesaneerd. Om de werkzaamheden in het voor explosieven verdachte gebied veilig te kunnen uitvoeren is de explosie beveiligde kraan van de opdrachtgever ingezet aangevuld met de voorzieningen die vanuit de bodemsanering noodzakelijk waren. De werkzaamheden zijn geïntegreerd uitgevoerd, zodat tijd en geld bespaard wordt.

Eindresultaat:

Na afronding van het explosievenonderzoek is ook direct de bodem opgeschoond en geschikt gemaakt voor het toekomstig gebruik. De projectontwikkelaar en de eigenaar van de locatie slaan twee vliegen in één klap.

Kernactiviteiten

  • Aanvullend bodemonderzoek
  • Opstellen van een geïntegreerd plan van aanpak
  • Afstemmen van de plannen met de opdrachtgever
  • Afstemmen van de werkzaamheden met samenwerkingspartner ReasEuro
  • Uitvoeren van een bodemsanering (BRL SIKB 7000)
  • Uitvoeren van een tanksanering (BRL K902/04)
  • Afvoeren van de sterk verontreinigde grond naar erkende verwerkers

Specificaties
Opdrachtgever:
ReasEuro BV
Plaats:
Terneuzen
Uitvoeringsperiode:
Augustus september 2021
Kernactiviteiten
Grondwatersanering, Saneren verontreinigde grond, Werken in verontreinigde grond
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?