BM saneert ondergrondse brandstoftanks in Haarlem

De ene tank wordt uit de grond gehaald, de andere blijft in de grond om schade te voorkomen.
Omschrijving

Vlak voor de oplevering van een verbouwd pand, tijdens verhardingswerkzaamheden in Haarlem, stuit de bouwer op ondergrondse tanks buiten de woning. Nog onduidelijk is of de tanks leeg, of reeds gesaneerd zijn. Ook is niet duidelijk of er mogelijk nog restproduct in de tanks aanwezig is.

De klant vraagt aan BM om er voor te zorgen dat het project zo snel als mogelijk kan worden afgerond en alle benodigde acties hiervoor ten aanzien van de ondergrondse tanks ondernomen worden.

BM voert direct het bodemonderzoek uit en zet de tanksanering volgens de BRL K902 in gang. Uiteindelijk wordt er één tank gereinigd en in zijn geheel uit de grond gehaald. De tweede aanwezige tank wordt onderzocht en blijkt in het verleden reeds gesaneerd te zijn. In overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag wordt besloten de tweede tank in de grond te laten zitten. Verwijdering van deze tank zou teveel schade kunnen veroorzaken.

Het risico van lekkende tanks wordt weggenomen en de Zuiver Bouwgroep kan de locatie gelukkig op tijd opleveren. Weer een klus geklaard!

Kernactiviteiten

  • Uitvoeren van een bodemonderzoek
  • Afstemmen van de plannen met de opdrachtgever
  • Saneren ondergrondse tanks volgens de BRL K902
  • Afvoeren gereinigde tank en inhoud

Specificaties
Opdrachtgever:
Zuiver Bouwgroep BV
Plaats:
Haarlem
Uitvoeringsperiode:
Juli 2020
Kernactiviteiten
Werken in verontreinigde grond
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?