Saneren grond

Saneren grond volgens de BRL SIKB 7000 en de BRL SIKB 7500.
Saneren grond specialist

Is er sprake van bodemvervuiling op uw perceel en is saneren grond nodig? Dan biedt BM BodemManagement uitkomst. Wij zijn een erkend en gecertificeerd bodemsaneerder die saneert volgens de BRL 7000 SIKB protocolen 7001 en 7004. Wij zijn deskundig en onafhankelijjk en vertalen de wensen van de klant naar het beste saneringsresultaat. Door saneren grond wordt de bodem geschikt gemaakt voor het gewenste gebruik. Wij bieden verschillende saneringsvarianten en uitvoeringsmethoden aan om dit doel te bereiken. Tegenwoordig moet vrijwel elke bodemsanering uitgevoerd worden door geregistreerde en gecertificeerde bodemintermediairs. BM BodemManagement is díe deskundige bodemspecialist die u volledig ontzorgd bij het saneren grond. Wij bieden bodemsanering op maat en adviseren u praktisch en eerlijk over de beste methode voor saneren grond op uw locatie. De bodem kan gesaneerd worden door conventionele ontgraving, isolatie, aanbrengen van een leeflaag, tijdelijke uitplaatsing, in situ sanering of sanering van puin en halfverhardingen. Om een sanering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en om het beste resultaat te waarborgen hebben wij een uniek uitvoeringsconcept ontwikkeld. Dit berust op enkele vaste pijlers zoals een strakke coördinatie van de werkzaamheden, heldere communicatie, duidelijke afspraken met andere betrokken partijen over projectrisico’s en een gebalanceerd risicomanagement.

Tijdens de ontwerpfase maken wij een goede risicoanalyse van het saneringsproject en werken wij de optimale saneringsvariant uit. Door de projectrisico’s vroegtijdig vast te leggen en te verdelen over de samenwerkende partijen met heldere afspraken worden problemen achteraf voorkomen. Wij voeren bodemsaneringen uit volgens een vast budget. Multidisciplinaire saneringsprojecten nemen wij integraal aan. Als de belangen van alle betrokkenen duidelijk zijn en alle neuzen dezelfde kant op staan is er een basis voor een succesvolle bodemsanering. De bodem is een erg complex systeem en verschilt van locatie tot locatie en van bodemlaag tot bodemlaag. Het type en de aard van de verontreiniging en de gewenste saneringsdoelen bepalen welke saneringsvariant het beste toegepast kan worden. Ook de wet- en regelgeving uitgebreid en ingewikkeld zodat enkel een ervaren en deskundige bodemintermediair het beste saneringsresultaat kan behalen. Wij geloven in een transparante dienstverlening en werken op basis van vertrouwen. BM BodemManagement heeft al vele saneringsprojecten succesvol afgerond. Op deze website treft u een overzicht aan van de meest uiteenlopende projecten die wij naar tevredenheid van de klant hebben uitgevoerd. Als wij voor u de grond saneren dan vertalen wij uw wensen naar het beste saneringsresultaat. Wij saneren uit de grond van ons hart!

Saneren grond op locatie

Soms is het mogelijk om de verontreinigde grond op locatie te saneren. Hiervoor hebben wij een unieke methode ontwikkeld om deze vorm te geven. Hierbij maken wij gebruik van selectieve ontgraving, biologische afbraak, droge en natte zeving of een handpicking. Dit doen wij indien gewenst volgens de BRL SIKB 7500, protocol 7510. BM BodemManagement is verregaand gespecialiseerd in grondsanering op locatie. Als de vervuilde grond op de locatie achter kan blijven en niet afgevoerd hoeft te worden vanaf de saneringslocatie naar erkende grondreinigers heeft dat vele voordelen. U heeft niet te maken met hoge afvoerkosten en deze methode is ook nog eens zeer milieuvriendelijk; het levert namelijk CO2 reductie op. Wij zetten innovaties en duurzaamheid in waar het kan. Soms kiezen we voor praktische en ongebruikelijke oplossingen maar ons doel is altijd om de beste oplossing te bieden en onze klanten van A tot Z volledig te ontzorgen. BM BodemManagement heeft alles in huis om tot de beste oplossing te komen voor klant én bodem. Met onze kennis, ervaring en netwerk kunt u de bodemsanering met een gerust hart aan ons overlaten. Wij zijn een door de overheid erkende, betrouwbare bodemintermediar.

Het saneren van verontreinigde grond is een gevoelige zaak die bij veel instanties en belangengroepen onder een vergrootglas ligt. Het is dan ook een belangrijke kerntaak voor ons om goed te communiceren met alle betrokkenen én de omgeving. Wij zijn niet bang om met de wereld om ons heen het gesprek aan te gaan. Wij zijn helder en transparant en leggen graag uit waarom wij een bepaalde saneringsstrategie toepassen. Bodemsanering is een complex proces maar wij maken het voor u begrijpelijk. Als er in uw kavel vervuilde grond wordt aangetroffen dan hoeft u beslist niet bij de pakken neer te zitten. BM BodemManagement is u graag van dienst om uw bodem- of grondwaterprobleem op een praktische wijze in de juiste banen te leiden. U kunt alles met een gerust hart aan ons overlaten. Wij nemen onze verantwoording ten aanzien van het milieu serieus en wij ondernemen duurzaam en maatschappelijk verantwoord. Wij willen graag ons steentje bijdragen aan een leefbare planeet voor toekomstige generaties. In onze werkwijze en de uitvoering van onze werkzaamheden speelt duurzaamheid dan ook een belangrijke rol. Ons saneringsbeleid wordt hier mede door bepaald. Tegenwoordig bieden wij de mogelijkheid om uw grond nauwkeurig te laten inmeten met behulp van een drone. Vanuit de lucht wordt uw locatie nauwkeurig digitaal ingemeten. De drone legt de afstanden precies vast; van links naar rechts en hoogtemetingen. Als u vragen heeft dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Laat uw bodemprobleem onze zorg zijn. Wij gaan graag voor u aan de slag!

Saneren van grond uitgelegd

Wilt u meer weten over het saneren grond en wat de daarbij behorende kosten zijn? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor het bespreken van uw wensen. BM BodemManagement is een deskundige, no-nonsense bodemsaneerder. Wij zijn betrokken en leveren het best mogelijke maatwerk aan onze opdrachtgevers. Wij nemen multidisciplinaire saneringsprojecten integraal aan en maken risico’s transparant en beheersbaar. Wij saneren volgens de BRL 7000 SIKB protocollen 7001 en 7004 en ondernemen duurzaam en maatschappelijk verantwoord.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?