Sanering bodem

Sanering bodem volgens de BRL SIKB 7000 en de BRL SIKB 7500.
Sanering bodem

Ziet u zich geconfronteerd met een sanering bodem, nu of binnen afzienbare tijd? De sanering bodem zal op deskundige manier aangepakt moeten worden en daarvoor belt u natuurlijk BM Bodemmanagement in Oosterhout. Sinds 2009 zetten wij ons in om verontreinigde bodems weer geschikt te maken voor gebruik, zoals voor wonen, de industrie of voor een multifunctionele bestemming (natuur). BM Bodemmanagement is de gedreven specialist die u zoekt. Wij ontzorgen u van a tot z, zodat u zich alleen maar hoeft te richten op de voortgang van uw project.

BM Bodemmanagement saneert uit de grond van ons hart voor particulieren, overheden, semi-overheden en bedrijven. Wij bieden een duurzame en deskundige oplossing bij de sanering bodem, waar die ook moet plaatsvinden. Wij leveren 100% maatwerk en streven elke dag weer opnieuw naar 100% tevreden klanten.

BM BodemManagement, uw sanering bodem specialist

BM Bodemmanagement gaat op een bijzondere manier aan het werk met de sanering bodem. Elementen in onze aanpak zijn onder andere:

  • transparantie,
  • eerlijk en betrouwbaar,
  • oplossingsgericht,
  • deskundigheid,
  • innovatief,
  • gecertificeerd,
  • binnen budget.

BM Bodemmanagement pakt uw sanering bodem op een transparante manier aan, zodat u precies weet hoe wij dat doen. We geven u altijd een eerlijk advies voordat wij een sanering bodem uitvoeren. Wij zijn gedreven en oplossingsgericht, waarbij we gebruikmaken van verschillende methoden. U begrijpt dat een serieuze vervuilde bodem- of grondwaterverontreiniging een andere methode vraagt dan een lichte bodemvervuiling. We zijn tijdens het opstellen van ons plan van aanpak niet bang om innovatieve, zelfs wat ongebruikelijke methoden te gebruiken. Natuurlijk conformeren wij binnen de geldende wet- en regelgeving. Wij saneren volgens de BRL SIKB 7000 protocollen 7001 en 7004.

Wij werken binnen het vastgestelde budget. Dat kunnen wij zo stellen omdat we altijd een kosteneffectieve aanpak hebben, gerealiseerd door ons team en een netwerk van professionele vakmensen. BM Bodemmanagement neemt zelfs in bepaalde gevallen het financieel saneringsrisico van u over. Op die manier worden saneringsrisico’s beperkt, beheersbaar gemaakt of zelfs helemaal weggenomen. BM Bodemmanagement heeft hiervoor een uniek uitvoeringsconcept ontwikkeld. Centraal in het concept staan het budget en duidelijke afspraken.

Zoals u van een specialist verwacht, kunt u bij BM Bodemmanagement voor een veelvoud aan diensten terecht: asbestsanering, tijdelijke uitplaatsing. archeologische bodemsanering, grondreiniging op locatie, werken in verontreinigde grond, grondwatersanering en bodem- en asbestonderzoek. Voelt u zich vrij om contact met ons op te nemen als u meer wilt weten over onze integrale multidisciplinaire saneringsprojecten. Wij lichten u graag voor!

Saneren bodem volgens BRL 7000 SIKB protocollen 7001 en 7004

Het saneren van bodem verontreiniging volgens de BRL 7000 SIKB protocollen 7001 en 7004 vormt de kern van een zorgvuldige, gestandaardiseerde aanpak om verontreinigde grond effectief te reinigen en herstellen. BM BodemManagement benut deze protocollen als leidraad in onze saneringsactiviteiten, waarbij we de hoogste standaarden in de branche handhaven. BRL 7000 is gericht op het certificeren van bedrijven die actief zijn in de bodemsector, terwijl de SIKB protocollen 7001 en 7004 specifiek betrekking hebben op het uitvoeren van saneringen. Deze protocollen omvatten gedetailleerde richtlijnen en procedures voor het uitvoeren van bodemsaneringen. We definiëren de vereiste stappen, evaluaties en criteria die moeten worden gevolgd voor een effectieve en veilige sanering. Het doel is om ervoor te zorgen dat de saneringen consistent en nauwkeurig worden uitgevoerd, waarbij de risico’s voor het milieu en de volksgezondheid tot een minimum worden beperkt. Het gebruik van deze protocollen is essentieel voor BM BodemManagement, omdat het ons in staat stelt om op een gestandaardiseerde, betrouwbare en professionele wijze bodemverontreinigingen aan te pakken.

Door deze richtlijnen te volgen, kunnen we grondig onderzoek doen naar de aard en omvang van de verontreiniging, nauwkeurige saneringsplannen opstellen en effectieve herstelmaatregelen implementeren. Het zorgt voor transparantie en vertrouwen bij onze klanten en andere belanghebbenden, aangezien de werkwijze voldoet aan de hoogste normen en wettelijke voorschriften. De BRL 7000 SIKB protocollen 7001 en 7004 fungeren als waardevolle hulpmiddelen die BM BodemManagement in staat stellen om complexe saneringsprojecten op een consistente en professionele manier uit te voeren. Door deze normen te handhaven, kunnen we niet alleen verontreinigde grond effectief reinigen, maar ook herstellen en zorgen voor gezonde, veilige en duurzame bodemomgevingen. Deze protocollen vertegenwoordigen de ruggengraat van onze operaties voor sanering bodem, waardoor we betrouwbaarheid en kwaliteit garanderen in onze bodemsaneringsdiensten.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?