Vervuilde grond saneren

Vervuilde grond saneren? BM rekent het u graag voor. Eerlijk en transparant en nooit over de top.
Vervuilde grond laten saneren?

Is er vervuilde grond aangetroffen op uw perceel en bent u daarvan geschrokken? Het beste wat u in dit geval kunt doen is contact opnemen met BM BodemManagement. BM BodemManagement is een betrouwbaar en erkend bodemsaneerder met jarenlange ervaring. Wij kunnen de vervuilde grond op de juiste wijze saneren en de uitvoering ervan in de juiste banen leiden. Wij zijn geregistreerd als erkend bodemintermediair en zijn gecertificeerd volgens de BRL SiKB 7000, protocollen 7001 en 7004. De wet- en regelgeving rondom vervuilde grond is omvangrijk en ingewikkeld en BM BodemManagement heeft de juiste kennis om de beste saneringsmethode voor uw situatie te kiezen. U kunt de problematiek rondom uw vervuilde grond volledig bij ons neerleggen. U wordt door ons van A tot Z ontzorgd.

Ons doel is om het beste resultaat te behalen voor onze opdrachtgevers binnen de gestelde tijd en budget. Hiervoor hebben wij een uniek uitvoeringsconcept ontwikkeld. De vaste pijlers bij de uitvoering zijn een heldere communicatie, een strakke coördinatie van de werkzaamheden, een gebalanceerd risicomanagement en de de duidelijke afspraken met andere betrokken partijen over projectrisico’s. In bepaalde gevallen nemen wij het financieel saneringsrisico zelfs van u over. Wij maken risico’s transparant en beheersbaar en nemen, indien gewenst, financieel risico over. Multidisciplinaire saneringsprojecten nemen wij integraal aan.


Eerlijk en praktisch advies op maat over vervuilde grond

Afhankelijk van het type en de aard van de verontreiniging, de samenstelling van de bodem en het saneringsdoel kunnen verschillende saneringsvarianten worden toegepast binnen verschillende wettelijke kaders. Saneringsmethoden zijn onder meer conventionele afgraving, isolatie, het aanbrengen van een leeflaag, tijdelijke uitplaatsing, in situ sanering of sanering van puin en halfverhardingen. BM BodemManagement geeft u praktisch en eerlijk advies over de beste saneringsmethode voor uw situatie. BM BodemManagement is een oplossingen bodemsaneerder met goede referenties en tevreden opdrachtgevers. Ook voor uw bodemprobleem zetten wij ons graag in.

Als u wilt weten of wij iets voor u kunnen betekenen dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij vertellen u graag meer over onze werkwijze. Communicatie en afstemming met betrokkenen én de omgeving is een belangrijke kerntaak voor ons. Bij alle saneringsprojecten zetten wij innovaties en duurzaamheid in waar het kan. BM BodemManagement onderneemt duurzaam en maatschappelijk verantwoord. In onze werkwijze en de uitvoering van de werkzaamheden speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Zo is grondreiniging op locatie een zeer milieuvriendelijke methode die CO2 reductie oplevert. Wij zijn hierin verregaand gespecialiseerd. Leg het probleem van uw vervuilde grond neer bij BM BodemManagement. Wij saneren uit de grond van ons hart!


Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?