BM BodemManagement ziet ze vliegen

Een drone en BodemManagement? Wat hebben deze met elkaar te maken? Nou best veel!

We zien ze steeds vaker -letterlijk- voorbij komen; drones. Deze hi-tech vliegmachines kunnen voor veel innovatieve oplossingen worden ingezet. Je bekijkt de wereld niet alleen van boven, maar je kunt door de toevoeging van meetapparatuur ook zeer nauwkeurig het oppervlak beneden de drone in kaart brengen. En kijk, laat dat nou net interessant kunnen zijn als jouw bodem verontreinigd is.

Hoe werkt het?

Het inmeten van percelen met een drone bestaat sinds een jaar of vijf. Het idee komt uit de afvalbranche. Daar werden al metingen vanuit de lucht verricht om de omvang van grote hopen met metaal en hout in kaart te brengen.

Door gebruik te maken van de drone wordt je locatie vanuit de lucht nauwkeurig digitaal ingemeten. De drone legt de afstanden precies vast, niet alleen van links naar rechts, maar ook de verschillende hoogtes van het perceel wordt ingemeten. Alle meetpunten worden samengevat in een rapport met data. Veel preciezer dan met handmatige inmetingen. De werkelijke oppervlakte en terreinhoogtes kennen, levert soms verrassende inzichten op. Door deze manier van meten in te zetten weet je bijna exact hoeveel verontreinigde grond er verwijderd of verplaatst moet worden. Daarmee bespaar je niet alleen tijd, maar vaak ook geld. Plus dat vervelende verrassingen achteraf door hoeveelheidsoverschrijding verder beperkt worden. De drone maakt foto’s en er kan zelfs een 3D beeld worden gemaakt.

Prettige samenwerking

BM BodemManagement werkt onder andere samen met MILON als het gaat over de inzet van drones. Waar BM sterk is in het begeleiden van het ontwerp en uitvoeren van bodemsaneringen, heeft MILON jarenlange ervaring in onderzoek en advies over bodem, bouwstoffen en milieu. Thomas van Engelen van Milon vertelt. ‘Ook wij zijn binnen onze tak van sport altijd op zoek naar nieuwe technieken die meer inzicht geven in de kwaliteit van de bodem, maar ook in het proces van afvoeren en verbeteren van de bodemkwaliteit. Waar we voorheen nog met landmeters op pad gingen doen we dan nu met een dronepiloot. Door te blijven innoveren wordt onze werkwijze steeds efficiënter.
Als we samen met BM BodemManagement een project aanvliegen versterken we elkaar in onze dienstverlening en zijn we van toegevoegde waarde voor onze klanten’.

Weten wat MILON zoal doet? Bekijk het hier!

Waarom zou je een drone inzetten?

‘We hebben gemerkt dat we door het inzetten van de drone veel beter inzichtelijk kunnen krijgen wat het precieze volume is van de grond die moet worden afgevoerd of herplaatst. De drone, zoals we hierboven al hebben uitgelegd, is in staat om met heel veel meetpunten heel precieze data te leveren ten behoeve van de grondbalans van een project. Daarnaast is kennis macht. Nauwkeurige data ten aanzien van het verontreinigd bodemvolume opent de deur naar kostenbesparingen en minder vervelende financiële verrassingen achteraf. Ook krijgen we op deze manier meer grip op de doorlooptijd van onze werkzaamheden. Daardoor kunnen wij een veel exactere inschatting maken van de saneringskosten voor de klant, vertelt Hans Monshouwer, directeur van BM BodemManagement.

Wanneer zet je een drone in?

‘Meestal en uiteraard altijd in overleg met onze opdrachtgever, zetten we de drone in bij percelen vanaf 2500 m2, waarbij ook sprake is van grotere verontreinigingsvolumes. Overigens vinden sommige klanten het ook gewoon gaaf en innovatief om de drone in te zetten voor hun project hoor! Door de inzet van de drone beperken we het financiële risico van de klant met een meer passende offerte. Je wilt bij dit soort grote en vaak kostbare projecten  graag vooraf weten waar je financieel aan toe bent en dat kan perfect met inzet van de drone’!

In apart kader – Wat levert het op?

  • Exact beeld van de grootte en hoogte van het te saneren terrein
  • Preciezere grondbalans
  • In beeld gebracht met fotomateriaal of 3D beelden
  • Tijdsbesparing en grip op de doorlooptijden
  • Lager financieel risico
Innovaties voor de toekomst

‘We zien steeds meer manieren om op locatie zaken op te lossen. Door in te meten met een drone werk je kosten- en proces efficiënter. De hoogtes in het terrein bepalen mede hoe je het werk moet uitvoeren en welke besparingsmogelijkheden je hebt tijdens de bodemsanering”.

BM is ook specialist in het reinigen van grond op locatie door gebruik te maken van de BRL SIKB 7500.

“Het blijft een uitdaging om maximaal te anticiperen op de mogelijkheden die de bodemwetgeving ons geeft met alle beschikbare technieken, ook branchevreemde. Zoveel als mogelijk de bodemverontreiniging te lijf gaan zonder afvoer vanaf de locatie en samen met de klant zoeken naar een zo passend mogelijke uitvoeringsvariant anticiperend op het toekomstig gebruik. Altijd gedreven en met passie zoeken naar verbeteringen en innovatie. De beste oplossing zoeken voor onze relaties, dat is wat we doen, vertelt Hans.

“Saneren uit de grond van ons hart” dus eigenlijk.

Meer weten?

Wil je meer weten over de bodemsaneringsaanpak van BM BodemManagement of de voordelen van de inzet van drones voor jouw bodemproject? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op!

Bekijk ook onze projecten!
Toepassen van grondzuigtechniek om bomen te sparen en de nieuwe ontwikkeling op de locatie mogelijk te maken .
Jarenlang was de ondergrondse tank een bron van ongemak. Geen slapeloze nachten, maar ja z'n tank kan natuurlijk ook gaan lekken....
Samen met onze opdrachtgever REASeuro worden de bodemsanering en explosievenonderzoek integraal in één werkgang uitgevoerd.
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?