Asbestsanering
BM saneert asbest in grond en puin. BM is expert in het oplossen van complexe asbestvraagstukken Kosteneffectief, kennis gedreven en nuchter.

BM saneert asbest in grond en puin. Daarnaast is BM expert in het oplossen van complexe asbestcalamiteiten na bijv. brand. Altijd doelmatig, kosteneffectief, kennis gedreven en nuchter. Saneren uit de grond van ons hart.

Eén van de specialismen van BM BodemManagement is het saneren van asbesthoudende grond of puin, of het in goede banen leiden van een asbestcalamiteit na bijvoorbeeld brand.

In het verleden is asbesthoudend materiaal op grote schaal toegepast in onze samenleving en het is dan ook niet vreemd dat dit asbesthoudende materiaal op vele plaatsen in de grond, of in puin terecht gekomen is.

BM BodemManagement kan u als onafhankelijk bodemsaneerder verder helpen om uw asbestprobleem op te lossen.

BM BodemManagement heeft een geheel eigen, vaak onorthodoxe, methode ontwikkeld om locaties met asbestverontreiniging te saneren.Onze werkwijze bij het saneren van asbesthoudende bodem/puin, of bij het oplossen van een asbestcalamiteit is doelmatig, kosteneffectief, kennisgedreven en nuchter.

Samen met de opdrachtgever zoeken naar de beste uitvoeringsvariant binnen de kaders van de vaak complexe wet- en regelgeving. Dat is onze uitdaging.

Afhankelijk van de aard van het materiaal is in sommige gevallen ook grondreiniging op locatie mogelijk om het asbest uit de bodem te verwijderen. Is dit mogelijk dan is een milieuvriendelijke en CO2 reducerende sanering mogelijk waarbij ook nog eens aanzienlijke kosten bespaard kunnen worden.

Bent u geïnteresseerd in onze kosteneffectieve aanpak, neem dan contact met ons op.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?