Grondwatersanering
Hoe de grondwaterverontreiniging ook ontstaat; BM BodemManagement is de vertrouwde specialist die ervoor zorgt dat uw problemen worden opgelost.

Naast verontreiniging van de bodem kan ook het grondwater verontreinigd raken. Verontreinigingen in het grondwater kunnen ontstaan doordat de verontreiniging in de grond zich niet op één plaats ophoudt, maar mobiel is en zich verplaatst naar het grondwater. Ook kan grondwaterverontreini- ging direct ontstaan vanuit industriële processen, lekkages of calamiteiten.

Eén van de gevolgen van een bodemvervuiling kan zijn dat deze ook het grondwater hierdoor verontreinigd raakt. Vooral als sprake is van mobiele bodemverontreinigingen, in een goed doorlatende zandbodem kan het grondwater snel verontreinigd raken. Ook kan het grondwater verontreinigd raken vanuit een industrieel proces, lekkage of calamiteit.

Bij het saneren van grondwaterverontreinigingen kunnen verschillende technieken worden toegepast. Eén van de, door BM toegepaste, technieken is de “pump-and-treat”-methode waarbij verontreinigd grondwater wordt opgepompt, wordt gezuiverd en wordt geloosd of terug in de bodem wordt geïnfiltreerd.

Naast de pump-and-treat- methode zijn nog vele andere technieken beschikbaar, waaronder technieken waarbij het verontreinigde grondwater niet opgepompt hoeft te worden; de zogenaamde “in-situ”-technieken.

Voor ieder type verontreiniging en iedere omvang zet BM de juiste zuiveringstechniek in, met oog voor kosten en gericht op effectiviteit. Er sprake van maatwerk. Zo kunnen we het beoogde reinigingsrendement voor u behalen.

Hoe de grondwaterverontreiniging ook ontstaat; BM BodemManagement is dè specialist die u kan helpen met de juiste oplossing voor uw grondwaterprobleem.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?