Tijdelijke uitplaatsing
BM helpt u snel een voordelig bij het uitvoeren van uw BUS tijdelijke uitplaatsing, gecertificeerd volgens de BRL SIKB 7000, protocol 7004.

Wanneer de vervuilde grond niet direct verwijderd hoeft te worden, maar tijdelijk afgegraven moet worden, om bijvoorbeeld kabels en leidingen te repareren of te vervangen en vervolgens weer terug in de ontgraving wordt gebracht, spreken we van een Tijdelijke Uitplaatsing (TUP).

BM helpt u snel een voordelig bij het uitvoeren van uw BUS tijdelijke uitplaatsing, gecertificeerd volgens de BRL SIKB 7000, protocol 7004. Een Tijdelijke Uitplaatsing (TUP) kan, als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, een interessante bodemsaneringsvorm zijn, omdat deze methode relatief snel en budgetvriendelijk is.

De BUS melding Tijdelijk Uitplaatsing wordt vaak toegepast bij onder andere: archeologische locatie waarderingen, bodemonderzoeken en/of bij civieltechnische werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur.

BM BodemManagement is gecertificeerd en gespecialiseerd in het uitvoeren van tijdelijke uitplaatsingen. BM is erkende bodemintermediair en voor de uitvoering van Tijdelijke Uitplaatsingen in het bezit van de BRL SIKB 7000, SIKB protocol 7004.

BM BodemManagement kan de werkzaamheden waarbij een tijdelijke uitplaatsing van verontreinigde grond noodzakelijk is direct voor u uitvoeren.

BM kan hierbij optreden als hoofd-, of onderaannemer.

In het laatste geval ondersteunen wij niet-voor-bodemsanering gecertificeerde collega aannemers bij hun werkzaamheden in verontreinigde grond en brengen we als onderaannemer onze kennis, mensen en specialistisch materieel in wanneer zij dienen te werken met een BUS melding Tijdelijke Uitplaatsing.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?