Grondreiniging op locatie
Soms is het mogelijk om vervuilde grond op locatie te reinigen. Deze wijze van saneren levert CO2 reductie op, is zeer milieuvriendelijk en kosteneffectief.

BM BodemManagement heeft voor het reinigen op locatie een unieke methode ontwikkeld, waarbij gebruik gemaakt wordt  van selectieve ontgraving, biologische afbraak, droge en natte zeving, of een handpicking. BM reinigt grond volgens de BRL SIKB 7500, protocol 7510 (procesmatige ex-situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie).

De kosten van een bodemsanering ontstaan vooral door het afvoeren van de verontreinigde grond vanaf de saneringslocatie naar erkende grondreinigers.

Soms is deze dure grondafvoer en reiniging buiten de locatie echter overbodig en kan de vervuilde grond geïsoleerd worden op de locatie en achterblijven.

Er is echter nog een andere mogelijkheid om veel kosten te besparen; het reinigen van de verontreinigde grond op locatie. Er zijn hier steeds meer technieken voor beschikbaar.

BM is hierin verregaand gespecialiseerd. De verontreinigde grond, of het verontreinigde grondwater wordt op de locatie schoongemaakt en blijft gewoon achter op locatie. Geen dure afvoer van verontreinigd materiaal, minder aanvulling en een enorme CO2 reductie.

Een milieuvriendelijke uitvoeringstechniek dus, die daarnaast ook nog eens enorme kostenbesparingen oplevert.

De methoden die BM ontwikkeld heeft om de grondreiniging bij u op locatie vorm te geven, zijn: selectieve ontgraving, al dan niet gecombineerd met biologische afbraak, droge of natte zeving en handpicking. BM werkt, indien gewenst, onder de BRL7510 (Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie).

Grond inmeten mbv een drone

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een drone, om je locatie vanuit de lucht nauwkeurig digitaal in te meten. De drone legt de afstanden precies vast, niet alleen van links naar rechts, maar ook de verschillende hoogtes van het perceel wordt ingemeten. Meer weten? Klik dan hier.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?