Bodem- & asbestonderzoek
BM is een praktische en oplossings- gerichte bodemonderzoeker met tevreden opdrachtgevers. BM ontzorgt u en levert goed onderzoek voor een goede prijs.

Met bodemonderzoek onderzoeken wij de kwaliteit van de bodem en, indien nodig, de kwaliteit van het grondwater. Dit is nodig omdat de bodemkwaliteit moet kloppen met het (toekomstig) gebruik van die bodem. In sommige gevallen is het uitvoeren van bodemonderzoek niet alleen wenselijk, maar ook verplicht, bijvoorbeeld als onderdeel van een Omgevingsvergunningaanvraag. Er hangt vaak veel van het onderzoek af. Het is daarom belangrijk dat het onderzoek zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Hoe gaat BM te werk?

Om te zorgen voor een zorgvuldig en betrouwbaar onderzoek, waarbij de bodemkwaliteit goed wordt vastgelegd, doorloopt BM een aantal stappen.

 

Stap 1 – Vooronderzoek

We starten altijd met een vooronderzoek (NEN 5725) dat de basis vormt voor het veldwerk buiten. In deze stap kijken we naar openbare dossiers en bestanden waar mogelijk al informatie over de bodem beschikbaar is. We proberen zo goed als mogelijk te achterhalen wat de historische activiteiten op de locatie waren. Is deze informatie verzameld, dan analyseren we die en kijken we waar de verdachte locaties voor eventuele bodemverontreiniging zich bevinden (ondergrondse brandstoftank, asbest, enz.). Dit onderzoek is de basis van het boorplan. We weten nu op welke stoffen we gaan onderzoeken en waar we de boringen gaan zetten.

Stap 2 – Veldwerk en monstername

De tweede stap die we doorlopen is het nemen van de bodemmonsters op de locatie, het veldwerk. Dit veldwerk doen wij met een ervaren en professionele team, dat hiervoor getraind is en beschikt over alle benodigde certificaten. De boringen worden uitgevoerd volgens het eerder opgestelde boorplan. De opgeboorde grond wordt door de veldwerker beoordeeld op structuur en soort en er wordt gekeken naar de eventuele bijmengingen in de grond. Alle zintuiglijke waarnemingen worden genoteerd (geur, verkleuringen, eventuele olie-water-reacties). Dit gebeurd per bodemlaag. Vervolgens wordt de bemonsterde grond in potjes gedaan. Er is sprake van mengmonsters, samengesteld uit meerdere boringen, of er worden monsters ingezet van individuele boringen.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een drone, om je locatie vanuit de lucht nauwkeurig digitaal in te meten. De drone legt de afstanden precies vast, niet alleen van links naar rechts, maar ook de verschillende hoogtes van het perceel wordt ingemeten. Meer weten? Klik dan hier.

Stap 3 – Analyse

Nadat de veldwerkers van BM BodemManagement de bodemmonsters hebben genomen, worden deze monsters opgestuurd naar een onafhankelijk en gecertificeerd laboratorium. Hier worden de monsters geanalyseerd en worden de concentraties van de in de bodem aanwezige stoffen bepaald.

Stap 4 – Rapportage

Zodra de resultaten vanuit het laboratorium bekend zijn worden alle verzamelde gegevens gebundeld in een eindrapportage met conclusie en advies. Dit rapport wordt met onze opdrachtgevers besproken. In sommige gevallen, wanneer er verontreinigingen in de bodem gevonden worden kan een nader bodemonderzoek noodzakelijk zijn. Dit gebeurt alleen op de plaatsen waar dit noodzakelijk is en niet nadat de opdrachtgever hier akkoord op heeft gegeven.

Ook bodemonderzoek doen wij uit de grond van ons hart.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?