Werken in verontreinigde grond
BM werkt risicogestuurd in verontreinigde grond en helpt u met veilig werken en uw medewerkers beschermen.

Zodra er sprake is van het uitvoeren van werkzaamheden in een vervuilde bodem dan is er sprake van het zogenaamde werken in verontreinigde grond of met verontreinigd grondwater. Tijdens deze werkzaamheden kunnen mensen blootgesteld worden aan de aanwezige milieugevaarlijke stoffen. Afhankelijk van het type stof moeten er maatregelen getroffen worden.

BM BodemManagement is gespecialiseerd in het werken in verontreinigde grond of met verontreinigd grondwater en kan u van dienst zijn om uw werkzaamheden op een praktische wijze in juiste banen te leiden.

Dit doen wij als hoofd- of als uw onderaannemer.

Bij het werken in verontreinigde grond of grondwater kunnen de betrokken personen blootgesteld worden aan de in de grond of grondwater aanwezige milieugevaarlijke stoffen.

Om gezondheidsredenen en vanuit wettelijke verplichting is het in die gevallen noodzakelijk dat aan allerlei voorwaarden wordt voldaan en dat er maatregelen genomen worden om de blootstelling aan de bodemvervuiling te voorkomen. De mensen en  de omgeving moeten hiertegen beschermen worden.

Het maatregelenpakket bij het werken in verontreinigde grond is gebaseerd op wat beschreven wordt in de arbeidsomstandigheden wetgeving. Veelal wordt in de saneringsbranche gebruik gemaakt van de CROW publicatie 400.

Welke maatregelen genomen moeten worden is o.a. afhankelijk van de verschillende stofeigenschappen en concentratie van de aanwezige bodemverontreinigingen. Voor een zware metalen verontreiniging gelden andere maatregelen dan voor bijvoorbeeld asbest, benzeen, of minerale olie verontreiniging. Welke maatregelen noodzakelijk zijn, wordt stofspecifiek bepaald door de mensen van BM en externe veiligheidskundigen.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?