Saneren uit de
grond van ons hart

Oplossingsgerichte bodemsanering in opdracht van overheden, bedrijven en particulieren. Deskundig, duurzaam en betrokken.
Erkend bodemsaneringsbedrijf

BM is een betrouwbare, multidisciplinaire bodemsaneerder volgens de BRL SIKB 7000, protocollen 7001 en 7004. Het kosteneffectief oplossen van uw bodemproblematiek staat bij ons centraal. Onze aanpak is vaak verrassend en innovatief. Altijd in uw belang denkend en zoekend naar het beste saneringsresultaat. Met passie voor ons werk.

Projecten
BM "speelt" thuis en verwijdert stortmateriaal met asbest in Oosterhout. Snel en volgens de regels.
BM BodemManagement ondersteunt de opdrachtgever bij het werken in Basishygiëne.
BM ruimt asbest in mest en puin op na brand "Knorhof" Erichem. Maximaal recyclen.
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?