Saneren uit de
grond van ons hart

Oplossingsgerichte bodemsanering in opdracht van overheden, bedrijven en particulieren. Deskundig, duurzaam en betrokken.
Erkend bodemsaneringsbedrijf

BM is een betrouwbare, multidisciplinaire bodemsaneerder volgens de BRL SIKB 7000, protocollen 7001 en 7004. Het kosteneffectief oplossen van uw bodemproblematiek staat bij ons centraal. Onze aanpak is vaak verrassend en innovatief. Altijd in uw belang denkend en zoekend naar het beste saneringsresultaat. Met passie voor ons werk.

Projecten
Aan de noordrand van Rotterdam verrijst een hoogwaardig nieuwbouwplan. BM verzorgt de volledige sloop en bodemsanering voor dit project.
Schoonmaken asbest besmet gebied na ingrijpen overheid. BM verzorgt samen met haar partners de grote schoonmaak.
BM "speelt" thuis en verwijdert stortmateriaal met asbest in Oosterhout. Snel en volgens de regels.
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?